חוות דעת

בחירת חברי כנסת לוועדה לבחירת שופטים

לקראת ההצבעה במליאת הכנסת לבחירת שני נציגיה בוועדה לבחירת שופטים, שלחו פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר גיא לוריא מכתב חריף לשרים כחלון ושקד ולכלל חברי סיעת כולנו, בו הם מוחים על "הדיל" שבמסגרתו מבקשת הקואליציה להביא לבחירת נציג של מפלגת ישראל ביתנו מטעם האופוזיציה, באופן שיפר את האיזון החוקתי הנהוג.

אנו כותבים לכם בעקבות הפרסומים באמצעי התקשורת באשר לעסקה שתביא לבחירת חברי כנסת מסיעות הליכוד וישראל ביתנו לוועדה לבחירת שופטים.

הרשות השופטת פועלת מזה שנים רבות כאשר מעל ראשה מונף איום מכיוונה של הכנסת, של חלק מהגורמים הפוליטיים, לפגוע בדרכים שונות במערכת השיפוט. בלי קשר לשאלת הכוונה בפועל של גורמים אלה, ברור כי הצעותיהם נושפות בעורפם של השופטים ועלולה להיות לקיומן השפעה על תפקוד מערכת בתי המשפט, על עצמאותה ועל אמון הציבור בה.

האיזון העדין בהרכב הוועדה לבחירת שופטים בנוי, בין השאר, על הנוהג החוקתי לפיו חברי הוועדה הנבחרים על ידי הכנסת מייצגים הן את הקואליציה והן את האופוזיציה. נוהג חוקתי זה תרם לאופי הממלכתי, הא פוליטי של הוועדה, וממילא של בחירת השופטים. שיטת בחירת השופטים בישראל זוכה לשבחים רבים בעולם המשפט שמחוץ לישראל. האיזון העדין האמור יעורער באמצעות העסקה שעליה פורסם באמצעי התקשורת. במסגרתה אמור להיבחר כנציג האופוזיציה חבר כנסת מסיעה קטנה, השותף לתפישת עולמה של הממשלה, אך נותן לה ביטוי מוקצן יותר, ולא חבר כנסת מהאופוזיציה הראשית והמהותית. באופן זה, זוכה הקואליציה, למעשה, לקול נוסף. קול נוסף של תמיכה בקואליציה עשוי לבוא מצד נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה. כך עלול להיווצר רוב קואליציוני בוועדה שיגרום לפוליטיזציה של כלל המינויים לבתי המשפט, למעט המינויים לבית המשפט העליון, שם נדרש רוב מיוחס. פוליטיזציה של השפיטה תפגע באמון הציבור במערכת השפיטה, מערכת הנשענת על אמון זה.

מן העסקה עולה ריח לא טוב של התחכמות מסוג "ישראבלוף", שמשמעותה המעשית, במיוחד שזו פעם שנייה שתרגיל כזה מתבצע בשנים האחרונות, היא ביטול למעשה של הנוהג החוקתי האמור. אין זה לכבודה של הכנסת לנהוג כך. זהו מסוג המהלכים המוציאים שם רע לפוליטיקה ולכנסת.

חיוני להסיר מן השולחן אווירה של איומים ותחבולות, שפגיעתה רעה הן בעצמאות השפיטה והן באמון הציבור בעצמאות השפיטה. אנו קוראים לכם להתנגד למהלך המדובר ולמנוע את הגשמתו.