סדרת "סקר בקטנה"

מקום לדאגה

מי שעתיד הדמוקרטיה הישראלית יקר לליבו ימצא סיבות לדאגה בנתוני מדד הדמוקרטיה 2014. אזרחי ישראל נותנים אמון נמוך במוסדות, בפרט אלו שהם בוחרים בהם (רק 35% נותנים אמון בכנסת). האמון הנמוך הולך יד ביד עם התפיסה של 75% מהציבור שהפוליטיקאים דואגים לאינטרסים האישיים שלהם. תפישה זו קשורה גם לתחושה של 42.6% שהנהגת המדינה מושחתת.

הנתונים המופיעים מטה לקוחים מתוך הרמן, תמר ואח' (2014), מדד הדמוקרטיה הישראלית 2014, המכון הישראלי לדמוקרטיה. (אלא אם מצוין אחרת).

פרדוקס ההשתתפות של האזרח הישראלי

פרופ' אשר אריאן ז"ל ניסח כבר לפני כארבעים שנה את הפרדוקס של ההשתתפות הפוליטית בישראל – שיעור השתתפות גבוה, ענין בפוליטיקה אבל תחושה קלושה של היכולת להשפיע. נראה שפרדוקס זה עדיין שריר וקיים: אין האונים של הציבור אל מול מדיניות הממשלה מתבטא בכך שכ- 76% סבורים שאינם יכולים להשפיע או שהם יכולים להשפיע רק במעט על מדיניות הממשלה. יחד עם זאת, 62.5% מתעניינים בפוליטיקה (מדד הדמוקרטיה 2014, עמ' 96, 107) ושיעור גבוה של אזרחים (85%) מצהירים כי בכוונתם להצביע בבחירות (מדד השלום, דצמבר 2014). 

באיזו מידה אתה והחברים שלך יכולים להשפיע על מדיניות הממשלה?

באיזו מידה אתה והחברים שלך יכולים להשפיע על מדיניות הממשלה?

דמוקרטיה ליהודים בלבד?

למרות שהציבור היהודי משלם מס שפתים לשוויון הזכויות בין יהודים וערבים בישראל, עדיין כאשר מדובר בקבלת החלטות גורליות למדינה – רוב מוצק סבור כי דרוש רוב יהודי להכרעות אלה. ב – 2014 74% סברו כי החלטות גורליות למדינה בנושאי שלום ובטחון צריכות להתקבל ברוב יהודי. מדובר באחת האקסיומות של התרבות פוליטית בישראל שעליה יש הסכמה רחבה ביותר בקרב הציבור היהודי לאורך שנים (ראו תרשים). אך מסתבר גם ש- 57% סבורים שלא רק מדיניות בנושאי שלום ובטחון צריכה להיקבע על ידי רוב יהודי אלא גם בנושאי פנים כמו שיטת הממשל והכלכלה.

"החלטות גורליות למדינה בנושאי שלום וביטחון צריכות להתקבל ברוב יהודי"

(מסכימים מאוד או די מסכימים; לפי שנים; באחוזים)

"החלטות גורליות למדינה בנושאי שלום וביטחון צריכות להתקבל ברוב יהודי" (מסכימים מאוד או די מסכימים; לפי שנים; באחוזים)

לתשומת לב המפלגות הערביות 

ההדרה של הערבים מצמתי קבלת ההחלטות משמעותית בעיקר ערב בחירות כאשר המפלגות הערביות מטכסות עצה כיצד להתמודד עם העלאת אחוז החסימה כדי לשמר ואולי אף להגדיל את ייצוגן בכנסת. נראה כי האתגר העומד בפניהן קשה במיוחד לנוכח העובדה שחלק מהציבור הערבי נואש מהסיכוי להפוך לכוח פרלמנטרי משמעותי. הדבר משתקף בנתון לפיו כ- 36% מהציבור הערבי אינו מתכוון להצביע בבחירות הקרובות, וכי הסיבות העיקריות לכך הן התחושה שאין זה משנה למי יצביעו כי זה לא ישנה את המצב ושאין מפלגה המייצגת את עמדותיהם (מדד השלום, דצמבר 2014).

האם אתה מתכוון להצביע בבחירות הקרובות?

  ערבים כלל הציבור
בטוח שכן/חושב שכן 62.1% 85%
בטוח שלא/חושב שלא 35.6% 11.6%
לא יודע/מסרב 2.3% 3.4%
סה"כ 100.0% 100.0%


הנתונים מתוך: מדד השלום, דצמבר 2014