הודעה לעיתונות

בעקבות אישור החוק להגבלת הפגנות

| מאת:

התיקון לחוק שעבר בוועדת חוקה לקראת קריאה שניה ושלישית אינו ראוי ופוגע באופן מופרז בזכות היסוד הדמוקרטית של החופש למחות. ההחלטה על הגבלת הפגנות בהתאם למצב התחלואה צריכה להיות בידי דרג מקצועי נטול פניות ונטול שיקולים פוליטיים

Flash 90

בראש ובראשונה, חשוב לומר כי דעתנו היא שלא רצוי בעת הנוכחית לצאת להפגנות המוניות- בשל החמרת הסיכון הבריאותי ובשל החשש שהדבר יעודד התקהלויות נוספות.

עם זאת, התיקון לחוק על הגבלת ההפגנות אינו ראוי ופוגע באופן מופרז בזכות היסוד הדמוקרטית של החופש למחות.
ההגבלה המתוכננת על ידי הממשלה אינה באמת הגבלה אלא ריקון מתוכן של זכות ההפגנה, שכן אין משמעות להפגנה בלא קהל וכמעט בלא משתתפים.
זאת ועוד, ממשלה המגבילה את הזכות להפגין נגדה- נמצאת במצב של ניגוד עניינים מובהק, ועולה החשד שכל מטרת הסגר היא למנוע הפגנות.

בימים בהם מוגדרים עסקים חיוניים- אסור לשכוח שגם הדמוקרטיה שלנו היא עסק חיוני. הניסיון לקשור בין התפילות וההפגנות הוא מופרך ומניפולטיבי וכל זכות עומדת בפני עצמה.
מי שצריך לקבל הסמכה מהממשלה להחליט על הגבלות הפגנות בהתאם למצב התחלואה הוא דרג מקצועי נטול פניות ונטול שיקולים פוליטיים. כך גם נוכל להחזיר במשהו את אמון הציבור בהנהגה הנוכחית, ולגרום לציות אפקטיבי יותר לכללי הסגר.