סקירה

2,605 הצעות חוק, 522 שאילתות: הכנסת ה-23 במספרים

| מאת:

כמה הספיקה הכנסת ה-23 לעשות בתקופת כהונתה הקצרה? בתשעת החודשים שחלפו, הונחו על שולחנה של הכנסת 2,605 הצעות חוק פרטיות, שיא בממוצע החודשי בהשוואה לעשר הכנסות האחרונות, מתוכן 17 בלבד הפכו לחוקים. מבט מעמיק מגלה פערים עצומים בשיעור החקיקה של הצעות החוק לפי המקור שלהן, כאשר רק חצי אחוז מהצעות החוק הפרטיות הפכו לחוקים

Flash 90

הכנסת ה-23 התפזרה אוטומטית בקול ענות חלושה, בשל אי העברת תקציב המדינה, תשעה חודשים בלבד לאחר השבעתה ולאחר ששתי קודמותיה – הכנסת ה-21 והכנסת ה-22, כיהנו שישה וחמישה חודשים בלבד בהתאמה. כעת אנו נערכים לבחירות 2021. להלן כמה נתונים על עבודת הכנסת ה-23.

הצעות חוק וחוקים

על שולחן הכנסת ה-23 הונחו במהלך תשעת חודשי כהונתה 2,605 הצעות חוק, מתוכן רק 17 הפכו לחוקים. מבט מעמיק מגלה פערים עצומים בשיעור החקיקה של הצעות החוק לפי המקור שלהן: בעוד ש-76% מהצעות החוק הממשלתיות (71 מתוך 93) ו-60% מהצעות החוק של הועדות הפכו לחוקים (3 מתוך 5), הרי שרק חצי אחוז מהצעות החוק הפרטיות הפכו לחוקים. משמעות הדבר היא שהמגמה מהכנסות הקודמות נמשכת ורוב הצעות החוק הפרטיות הן בגדר "הצהרות חוק", כלומר הצעות חוק שנועדו להצהיר הצהרה כלשהי כדי למשוך תשומת לב ציבורית ותקשורתית ולאו דווקא כדי לעלות לדיון – ובוודאי שלא כדי להתקבל.

תרשים 1: הצעות חוק פרטיות שהוגשו ושהתקבלו בכנסת ה-23

מקור: מאגר החקיקה הלאומי. הנתונים נדלו ב-23.12.2020

מהשוואה בין כנסות שונות עולה שהכנסת ה-23 "מובילה" במספר הצעות החוק הפרטיות שהוגשו ביחס למספר החודשים שכיהנה. מנגד, בכנסת זו, שיעור הצעות החוק הפרטיות שהתקבלו בממוצע חודשי הוא הנמוך.

תרשים 2: ממוצע חודשי של הצעות החוק הפרטיות שהוגשו והתקבלו, כנסות 23-13*

*לא כולל כנסות 21 ו-22 שלא תפקדו

מקורות: אתר הכנסת, מאגר החקיקה הלאומי ודוח החקיקה הממשלתי 2018, עמ' 23.

שאילתות

אחד ממנגנוני הפיקוח הוותיקים והפופולריים ביותר של הכנסת על הממשלה הוא השאילתה. זהו כלי אופוזיציוני מובהק, שמשמש את חברי הכנסת להעלות נושאים ושאלות בפני השרים. מנתוני אתר הכנסת עולה שבכנסת ה-23 נשאלו 522 שאילתות רגילות, מתוכן נענו רק כמחצית (49%). יתר השאילתות לא נענו מסיבות שונות, הדומיננטית שבהן היא הימצאות השאילתה בטיפול המשרדים (32%), והיתר – נקבע תאריך למתן תשובה, השאילתה בוטלה, השר סרב לענות וכו'. יודגש, כי יעילותו של מנגנון פיקוח זה מוטלת בספק משום שמלכתחילה פרק הזמן הקבוע למתן תשובה לשאילתה ארוך מדי, במיוחד לאור קצב ההתרחשויות וזרימת המידע המהיר בעידן שבו אנו חיים. יתר על כן, לרוב השאילתות אין כלל השפעה מעשית על פעולות הנשאלים.

תרשים 3: שאילתות שהוגשו ושנענו בכנסת ה-23

מקור: עיבוד נתונים שנדלו מאתר הכנסת ב-23.12.20