הודעה לעיתונות

מנהלת המעסיקים תתרום לחיזוק השותפות של כלל הגורמים במשק

ברכות לפורום החברתי-כלכלי לרגל השקת 'מנהלת המעסיקים'- מיזם משותף של נציגי המעסיקים, העובדים והממשלה המכיל המלצות לפעולה שנכתבו במכון הישראלי לדמוקרטיה. ההמלצות, שנכתבו עוד לפני פרוץ הקורונה, נכונות היום יותר מתמיד ובבסיסן - חיזוק השותפות בין המעסיקים, הממשלה והעובדים

Shutterstock

המכון הישראלי לדמוקרטיה מברך את הפורום החברתי כלכלי לרגל השקת 'מנהלת המעסיקים' - מיזם משותף של נציגי המעסיקים, העובדים והממשלה.
מנהלת המעסיקים מבוססת על המלצות לפעולה שנכתבו במכון הישראלי לדמוקרטיה על ידי פרופ' קרנית פלוג, לשעבר נגידת בנק ישראל וסגנית נשיא במכון, ודפנה אבירם ניצן, מנהלת מרכז ממשל וכלכלה במכון. ההמלצות, שנכתבו עוד לפני פרוץ הקורונה, נכונות היום יותר מתמיד ובבסיסן עומד הרעיון של חיזוק השותפות בין המעסיקים, הממשלה והעובדים.

הצלחת השותפות תלויה במרכיבים הבאים:
הגדרת צרכי שוק העבודה והכישורים הנחוצים בכל תעשיה; הבטחת מעורבות המעסיקים בעיצוב תכני הלימוד בהכשרות מקצועיות; קידום מודל 'לימוד מתמשך לאורך הקריירה' (Life Long Learning); הכרה ממסדית בהכשרות מקצועיות (אקרדיטציה) וקידום למידה מבוססת התמחויות.

הקמת מנהלת המעסיקים, כמיזם משותף של המעסיקים, הממשלה וההסתדרות היא צעד ראשון בדרך הארוכה והחשובה להעלאת פריון העבודה בישראל, צמצום הפערים וסיוע למובטלי הקורונה- לחזור כמה שיותר מהר לשוק העבודה שעובר בימים אלו שינויים מרחיקי לכת.