סקירה

שיטת בחירות אזורית בישראל - יתרונות וחסרונות, מודלים והדמיות

| מאת:

שיטת הבחירות בישראל היא ארצית: המדינה כולה היא מחוז בחירה אחד, שבו נבחרים כל 120 חברי הכנסת. ישראל היא מהדמוקרטיות הבודדות שאין בהן חלוקה למחוזות בחירה. יש לכך השלכות שליליות, במיוחד על הקשר בין הבוחר לנבחר ועל ייצוג הפריפריה. כדי לתקן זאת, המכון הישראלי לדמוקרטיה ממליץ על מעבר לשיטת בחירות אזורית-יחסית - השיטה הנפוצה ביותר בקרב דמוקרטיות מבוססות. המצגת להלן מסבירה את ההמלצה, ומפרטת את החלופות השונות. היא הוצגה בדיון רחב שקיים המכון ב-28.12.20.