שנה טובה!

השנה שחלפה לוותה בתנופה של עשייה אצלנו במכון הישראלי לדמוקרטיה.
במציאות של משבר בריאותי, כלכלי וחברתי חוקרי המכון סייעו בגיבוש החלטות מדיניות לשיפור עבודת הממשל ולהגנה על המוסדות הדמוקרטיים.

על רקע המשבר הפוליטי המתמשך התגייסנו לבלום יוזמות אנטי דמוקרטיות שעלולות היו לפגוע בהסדרים החוקתיים הכי בסיסיים שמאפיינים את הדמוקרטיה הישראלית. חובה עלינו להפיק לקחים מהתקופה שחווינו ובהתאם גם האתגרים שלפנינו עדיין רבים. ובניהם: קיבוע כללי המשחק החוקתיים, שיקום היציבות וכושר ההכרעה של המערכת הפוליטית.

בימים אלה, נראה כי ישנה רוח חדשה של עשייה ומוטיבציה רבה לקידום רפורמות בתחומים מגוונים. זוהי הזדמנות אדירה מבחינתנו במכון להמשיך לעבוד יחד עם השותפים שלנו במערכת הפוליטית, במגזר הציבורי, בסקטור העסקי ובחברה האזרחית כדי להבטיח את עתידנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, בטוחה ומשגשגת.