פשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות

בן פרג'ון, עודד רון ונסרין חדאד חאג' יחיא

מצב הרווחה השורר בחלק מן הערים המעורבות, בעיקר בשכונות הערביות העניות שבהן ביפו, לוד, רמלה, עכו, וגם חיפה מהווה מימים ימימה פתח לעולם הפשע, שמשגשג ופורח דווקא במרחב של מצוקה והזנחה. ואכן, בשלושת העשורים האחרונים, רמת הפשיעה ביישובים המעורבים הייתה לפרקים גבוהה יותר אף ביחס ליישובים הערביים כפי שמלמד מחקר שהתמקד בשנים 1990 – 2010. נתונים עדכניים על רמת הפשיעה בקרב התושבים הערבים בערים המעורבות מצביעים שהמצב רק החריף בשנים האחרונות. האוכלוסייה הערבית בישראל מהווה כ-21% מכלל האוכלוסייה, אך שיעור הערבים שהורשעו בדין ב-2019 עמד על 36% - כלומר, פי 1.7. בערים המעורבות היחס גרוע בהרבה ועומד על 2.7 - שיעור הערבים שהורשעו בדין מכלל המורשעים בערים המעורבות בשנת 2019 עמד על 35% זאת כאשר האוכלוסייה הערבית מהווה כ-13% בערים אלו.

שיעור המורשעים הערבים מכלל המורשעים לעומת שיעורם באוכלוסייה בערים מעורבות, 2019

שיעור גבוה במיוחד של מורשעים ערבים מכלל המורשעים בלוד (52%), עכו (54%) ורמלה (41%). עם זאת, היחס הגבוה ביותר בין שיעורה של האוכלוסייה הערבית בעיר לבין שיעורה מכלל המורשעים נמצא בתל אביב-יפו, שם שיעור המורשעים הערבים עומד על 21% - פי 4.8 משיעור האוכלוסייה הערבית באוכלוסיית העיר. גם בחיפה היחס גבוה מאוד ועומד על 3.1.
בשנים 2019-2014 חלה עלייה של חמש נקודות האחוז (מ-30% ל-35%) בשיעור המורשעים הערבים בערים המעורבות. בכל ישראל חלה עלייה של 2 נקודות האחוז (מ-34% ל-36%).

שיעור המורשעים הערבים מכלל המורשעים (%)

באופן ספציפי, במספר ערים מעורבות שיעור המורשעים הערבים מכלל המורשעים עלה במיוחד בשנים 2019-2014:
• בחיפה מ-27% ל-36%;
• בלוד מ-50% ל-52% (כמו כן, בשנים 2014-2009 עלה שיעור המורשעים הערבים מ-48% ל-50% ובכך בעשור 2019-2009 חלה בסה"כ עלייה של 4 נקודות האחוז);
• גם בתל אביב-יפו חלה עלייה בשנים 2019-2014, מ-19% ל-21%. למרות שנראה כי זו אינה עלייה משמעותית, צריך לזכור שהאוכלוסייה הערבית מהווה 4.5% בלבד.
שיעור המורשעים הערבים מכלל המורשעים בערים מעורבות, לפי עיר

נתוני הפשיעה מתחברים למצב הסוציואקונומי הנמוך של החברה הערבית בחלק מן הערים המעורבות ובאופן ספציפי במספר שכונות עוני שבהן תשתיות החינוך, הרווחה והדיור ירודות במיוחד. ההזנחה רבת השנים של האוכלוסייה הערבית בחלק מן הערים המעורבות גורמות להזדמנויות מצומצמות ליציאה ממעגל העוני עבור רבים. כך למשל, שיעור ניכר מהגברים הערבים אינו מצליח לסיים את מסלול הלימודים התיכוניים עם תעודת בגרות ושיעור נמוך מאוד משתלבים בהשכלה הגבוהה. בלוד 83% מהגברים הערבים ללא סיימו תיכון עם תעודת בגרות, %80 ברמלה, 77% בתל אביב-יפו ו-70% בעכו. האפשרויות להשתלב בשוק העבודה, ובוודאי בתעסוקה איכותית, נמוכות מאוד עבור אותם גברים. פעמים רבות חוסר האופק התעסוקתי ותנאי החיים הקשים וחסרי התקווה מובילות אותם, בלית ברירה, לעולם הפשע.