שמעון פרס ז"ל - פרופ' ידידיה שטרן

| מאת:

פרס סבר כי עתידה של הזהות היהודית תלוי ביצירת האפשרות לכל אחד להיות פרשן של היהדות, בקולו שלו.

שמעון פרס מקבל את מדד הדמוקרטיה לשנת 2009

שמעון פרס מקבל את מדד הדמוקרטיה לשנת 2009

דורנו חווה נתק לא-מבוטל בין העם היהודי לבין ארון הספרים המסורתי שלו. הנתק נובע מהשפה השונה, מפערים תרבותיים, מייחוס ארון הספרים לקבוצה אחת - "הדתיים" - ומהחשש שמאחורי הרצון להנגיש את ארון הספרים היהודי לדורנו עומד סדר יום של כפייה דתית ו"החזרה בתשובה".

משנתמנה שמעון פרס ז"ל לנשיא, הערכתי כי אוכל להתייעץ בו באשר לדרכי הטיפול באתגר ענק זה. ואכן, האיש שבעשרות השנים האחרונות חשב תמיד על חדשנות ועל ה"מחר", הבין היטב שהעתיד תלוי לא רק במה שנעשה בהווה, אלא גם בקשר שלנו עם העבר. עם ללא עבר, אמר פרס, הוא עם ללא עתיד.

בשורה של שיחות מרתקות שניהלנו מהלך השנים הראשונות לנשיאותו, הוא גילה לא רק עניין רב, אלא גם הבנה עמוקה בחשיבות הנושא. שמעון פרס הפוליטי, איש המעשה והביצוע, התגלה כרגיש ועמוק בענייני רוח. פרס האוניברסאלי והטכנולוגי, היה נטוע היטב בזהותו היהודית וראה בה מקור חוסן לאומי שזקוק להשקעה ולטיפוח. יחדיו חשבנו על האפשרות ליצור "אינדקס כולל" לארון הספרים היהודי, שיאפשר לכל אחת ואחד לדלות מחוכמת הדורות הקודמים את שמעניין אותו ורלבנטי לחייו, והכול מתוך פלורליזם רעיוני. פרס סבר כי עתידה של הזהות היהודית תלוי ביצירת האפשרות לכל אחד להיות פרשן של היהדות, בקולו שלו.

יהי זכרו ברוך.