סקירה

ייצוג נשים בכנסת הבאה

ניתוח מיוחד

| מאת:

לאחר סגירת הרשימות, איזו מפלגה עומדת בראש מבחינת ייצוג נשים בכנסת ואילו מפלגות בתחתית הדירוג.

מהצלבת סקרי המנדטים האחרונים והרשימות שהוגשו לכנסת, בראש מבחינת ייצוג נשים נמצאת העבודה (73%), ואחרי כן מרצ (60%). בפער משתי מפלגות אלה נמצאת הבאה בתור יש עתיד (38%), ובסדר יורד המחנה הממלכתי (28%), חד"ש-תע"ל (19%), הציונות הדתית (18%), הליכוד (12.5%), וכצפוי בסוף המפלגות החרדיות. בנוסף, ברשימת הבית היהודי יש ייצוג נשים מרשים: 2 נשים ב-4 המקומות הראשונים, לרבות בראש הרשימה. ברשימת בל"ד מוצבת אישה במקום השלישי.

לפי הסקרים האחרונים, לכנסת הבאה צפוי להיבחר מספר שיא של 31 נשים – לעומת 30 נשים ב-2 הכנסות האחרונות. עם זאת, עדיין מדובר על שיעור נשים נמוך מדי של 26%. זהו שיעור נשים נמוך גם בהשוואה לדמוקרטיות מבוססות אחרות.

מדד הייצוגיות המשוקלל בוחן לא רק את שיעור הנשים במקומות הריאליים ברשימה אלא גם את מיקומן היחסי ברשימה: המדד עבור כל מפלגה גבוה יותר ככל שהנשים ברשימה ממוקמות במקומות גבוהים יותר. מדד של 0 מלמד על היעדר נשים ברשימה; של 100 – על היעדר גברים; ושל 50 – על שוויון מוחלט בין גברים לנשים ברשימה.להרחבה, ר: Gideon Rahat, Reuven Y. Hazan, and Richard S. Katz, “Democracy and Political Parties: On the Uneasy Relationships between Participation, Competition, and Representation,” Party Politics 14 (6) (2008): 679. סקר המנדטים מבוססים על ממוצע סקרים.הערכת המנדטים מסתמכת על ממוצע הסקרים שפורסמו בתאריכים 7-14.9.2022, לפי המידע בעיתון הארץ. ממוצע לא-שלם עוגל כלפי המספר השלם הקרוב.

רשימה

מספר מקומות ריאליים לפי הסקרים

מס' נשים

נשים במקומות הריאליים

שיעור נשים במקומות ריאליים

מדד הייצוגיות המשוקלל (0-100)

הליכוד

32

6

9, 16, 20, 25, 30, 32

19%

12.5

יש עתיד

24

9

2, 4, 5, 9, 13, 18, 19, 20, 21

37.5%

38

המחנה הממלכתי

12

4

4, 5, 10, 11

33%

28

הציונות הדתית

12

2

4, 8

17%

18

ש"ס

8

0

-

0%

0

יהדות התורה

7

0

-

0%

0

חד"ש-תע"ל

6 (הסקרים נערכו על הרשימה המשותפת)

1

3

17%

19

העבודה

5

3

1, 2, 4

60%

73

מרצ

5

3

1, 3, 5

60%

60

ישראל ביתנו

5

2

4, 5

40%

20

רע"מ

4

1

4

25%

10

סה"כ

120

31

 

 

 

 

מדד ייצוגיות משוקלל

 

שיעור נשים במקומות ריאליים (%)