מדד הקול הישראלי

מדד הקול הישראלי ספטמבר 2022 - לקראת השנה החדשה

| מאת:

כמדי ערב ראש השנה, אנו שואלים את המרואיינים האם לדעתם מבחינת המדינה השנה החדשה תהיה טובה מקודמתה, דומה לה או גרועה ממנה. בדומה לשנה שעברה, גם השנה הציבור הישראלי חלוק בעמדותיו.

29% סבורים כי השנה הבאה תהיה טובה מקודמתה, שיעור דומה (30%) ציינו כי היא תהיה דומה, 21% שהיא תהיה שנה גרועה מקודמתה ושיעור גבוה (20%) ציינו כי אינם יודעים. זהו שיעור ה"לא יודעים" הגבוה ביותר החל מתחילת הבדיקה של שאלה זו ב-2017. ניתן לקשר את אי וודאות זו לגבי עתיד המדינה לאי הוודאות לגבי תוצאות הבחירות שיערכו עוד כחודש וחצי.

בציבור הערבי חלה השנה עלייה משמעותית בשיעור המציינים כי השנה שמתחילה תהיה פחות טובה מזו שמסתיימת (מ-18.5% ל-38%), בעוד אצל היהודים חלה ירידה בשיעור הסבורים זאת (מ-27% לפני שנה ל-18% השנה). בנוסף, ניתן לראות ירידה בשיעור האופטימיים לקראת השנה הקרובה הן בציבור היהודי (מ-35.5% לפני שנה ל-31% השנה) והן בציבור הערבי (מ-25.5% ל-20%), ועלייה בשיעור הלא יודעים.

איך לדעתך באופן כללי תהיה השנה העברית החדשה מבחינת המדינה? (%, יהודים וערבים)

 

מפילוח לאורך השנים לפי מחנות פוליטיים (יהודים) עולה כי למיקום הפוליטי של המרואיינים השפעה ניכרת על מידת האופטימיות שלהם לגבי מצב המדינה בעתיד. בשנים 2017 ו-2018, כאשר הימין בראשות נתניהו היה בשלטון רק 9.5% עד 18% ממי שמיקמו עצמם במרכז ובשמאל ציינו כי השנה הקרובה תהיה טובה מקודמתה. במדידת 2019, בין בחירות מועד א', בהן לא הצליח נתניהו להקים ממשלה, לבחירות מועד ב', חלה עלייה משמעותית בשיעור האופטימיים בשני מחנות אלה (51% מהשמאל ו-39% מהמרכז). במדידת 2020, כאשר כיהנה הממשלה הפריטטית של נתניהו וגנץ, שיעור האופטימיים לגבי מצב המדינה שוב צנח (שמאל: 17%; מרכז: 10.5%) ואילו במדידת 2021, כחודשיים לאחר כינון ממשלת בנט-לפיד, חלה עלייה חדה באופטימיות לגבי עתיד מצב המדינה של המרכז (49%) והשמאל (62%). כיום, שוב צנחו שיעורי האופטימיים לקראת השנה החדשה, רק חמישית מהמרכז ומהשמאל סבורים כי מצב המדינה בשנה הקרובה יהיה טוב מקודמתה.

במחנה הימין התנודות במידת האופטימיות קטנות בהרבה, אם כי גם כאן כאשר נתניהו נכשל בהרכבת ממשלה (2019) או כאשר המרכז-שמאל בשלטון (2021) האופטימיות נמוכה יחסית ( 31% ו-26% ציינו כי השנה החדשה תהיה טובה מקודמתה). לעומת זאת בשנים בהן נתניהו ראש ממשלה האופטימיות גבוהה יותר (2017, 2018, 2020 – 36%-41%). כך גם כאשר מחנה זה סבורים או מקווים שנתניהו יהיה ראש ממשלה (2022, 37%).

איך לדעתך באופן כללי תהיה השנה העברית החדשה מבחינת המדינה? (%, יהודים, לפי מחנות פוליטיים סבורים שהשנה הבאה תהיה טובה יותר)

 

מצאנו כי מידת האופטימיות לגבי מצב המדינה בשנה החדשה לא קשורה לגיל הנבדק, למינו או למצבו הכלכלי. מנגד, מידת האופטימיות או הפסימיות הכלליות לגבי עתיד השלטון הדמוקרטי בישראל והן מבחינת הביטחון הלאומי שלה כן מסבירה במידה רבה את הצפי לשנה הבאה.

סבורים כי השנה החדשה תהיה הרבה יותר טובה/ קצת יותר טובה מהשנה שמסתיימת (%, כלל המדגם, לפי מידת האופטימיות/ פסימיות לעתיד השלטון הדמוקרטי ולעתיד הביטחון של ישראל)

 

מדד הקול הישראל ספומבר 2022 נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 18-20/9/2022, רואיינו 604 איש ואשה בשפה העברית ו-149 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.59% ± ברמת בטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו- https://dataisrael.idi.org.il