סקירה

דפוסי הצבעה: 2022 לעומת 2021

| מאת:

ניתוח המציג את התפלגות הקולות לפי ערים גדולות ומגזרים

תל אביב

אחוזי הצבעה
2022 59.6%
2021 60.0%

 

 


חיפה

אחוזי הצבעה
2022 55.5%
2021 55.1%

 

 


ירושלים

אחוזי הצבעה
2022 61.6%
2021 59.1%

 

 


חרדים

(לפי התוצאות באלעד, ביתר-עלית ומודיעין-עלית)

אחוזי הצבעה
2022 82.4%
2021 79.7%

 

 


יישובי פיתוח

אחוזי הצבעה
2022 66.8%
2021 61.9%

 

 


התנחלויות

(בלי שתי הערים החרדיות)

אחוזי הצבעה
2022 73.3%
2021 72.4%

 

 


קיבוצים

אחוזי הצבעה
2022 69.6%
2021 71.1%

 

 


ערבים

אחוזי הצבעה
2022 53.2%
2021 44.6%

 

 


ערי הדרום הגדולות

אחוזי הצבעה
2022 62.7%
2021 59.1%

 

 


ערי מרכז מבוססות

אחוזי הצבעה
2022 69.2%
2021 69.1%

 

 


ערי מרכז - מעמד בינוני

אחוזי הצבעה
2022 67.3%
2021 65.2%