מאמר דעה

על תומכי תכנית לוין-רוטמן לחתום ויתור על הדמוקרטיה

| מאת:

המאבק המתחולל כיום בישראל אינו בין שמאל לימין אלא בין חסידי הדמוקרטיה לבין אלה שמבקשים להשתמש בה כדי להפוך אותה לשלטון הרוב. יתכבדו תומכי תכנית לוין-רוטמן ויודיעו כי אינם רוצים בדמוקרטיה.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

לפי תפיסתם של חסידי ההפיכה המשטרית, הרוב הוא העם. לא כך מוגדר העם לפי התפיסה של שתי האידאולוגיות הימניות החשובות: הליברלית (בנוסח האירופי כמובן) והשמרנית. הליברלים גורסים שאמנם החלטות צריכות להתקבל ברוב, כי הוא כולל יותר פרטים מאשר המיעוט, אבל שלטון העם מחייב גם הגנה על כל פרט ועל קבוצות מיעוט. יש דברים שגם הרוב לא יכול לקחת מהם. בקיצור, לפי הליברלים העם כולל גם את מי שאינו בשלטון או הצביע למי שנמצא בשלטון. השמרנים מרחיבים את ההגדרה של העם וכוללים בה גם את בני הדורות הקודמים והבאים. מתוך מחויבות לבינת הדורות הקודמים ומורשתם ומתוך מחויבות לדורות הבאים הם מתנגדים להחלטות רדיקליות של רוב. הם אף חשדנים ודוחים כל שינוי רדיקלי ומעדיפים להתקדם עקב בצד אגודל. בשל נטייתם לשימור הקיים השמרנים אוהבים מאוד איזונים ובלמים והכרעות ברוב מיוחד.

ומי הוא אותו גורם שאמור לעמוד מול שלטון הרוב הנבחר כדי להבטיח ששלטון הרוב לא יהיה דיקטטורת הרוב? התפקיד הוא של מערכת המשפט. היא שאמונה על הגנת הפרט וקבוצות המיעוט לפי הליברלים. אצל השמרנים יש למערכת המשפט תפקיד נשגב. היא אמורה, באמצעות התבונה הנצברת בחוקים, כללים ופסיקות, לייצג את המחויבות לדורות הקודמים ולדורות הבאים.

אז מי בהיסטוריה הערמומית דווקא חשב ששלטון הרוב יאפשר לו לחולל מהפכה? היה זה זרם בתנועה הסוציאליסטית שחשב שדרך הבחירות הכלליות ישיג מעמד הפועלים רוב פוליטי ויחולל את המהפכה לה ייחל. אכן, השמאל הפך ברובו להרבה יותר ליברלי ואימץ את הכותרת "סוציאל-דמוקרטי" כמהות ולא כאמצעי. אולם דומה שיש לו ממשיכים דווקא בשורות מי שכיום מכנים עצמם ״ימין״ ואפילו ״שמרנים״. זה מתבטא לא רק בתפיסה של הדמוקרטיה כשלטון הרוב, למעשה כאמצעי ולא כמטרה, אלא גם באימוץ והסבה של מושגים שצמחו בערוגות השמאל הרדיקלי כמו הגמוניה, דיפ-סטייט (הסבה של ״מבנה העל״) וגם שיח פוסט-מודרני שמפקפק בקיומה של האמת.

המאבק המתחולל כיום בישראל אינו בין שמאל לימין. הוא מאבק בין חסידי הדמוקרטיה לבין מי שרוצים לעשות בה שימוש אחרון חד-פעמי כדי להפוך אותה לשלטון הרוב. יתכבד מחנה ההפיכה המשטרית ויודיע כי הוא אינו דמוקרטי, כי אין שלטון עם שהוא שלטון רוב, ויקל על האזרחים במדינת ישראל לבחור צד; או לחלופין ינטוש את מתקפתו על הדמוקרטיה ויעבור לתקן אותה. לתיקונים סבירים הוא ימצא שותפים רבים.


המאמר פורסם לראשונה ב"וואלה!"