דברי ברכה

ערב ראש השנה תשפ"ד

| מאת:

חברות וחברים יקרים,

בשנה האחרונה מאז הגיע לעולם המשבר החוקתי, למכון הישראלי לדמוקרטיה היה תפקיד מפתח במשבר הגדול שחוו הדמוקרטיה והחברה בישראל.

בזכות המשבר, המכון חידד ושִכלל את דרכי פעולתו, והניירות המעמיקים והסקירות המקצועיות לוו בחומרי הסברה נגישים בתקשורת הכתובה ובדיגיטל. עילת הסבירות, הוועדה לבחירת שופטים, פסקת ההתגברות – מונחים שעד לא מכבר היו בעיקר נחלתם של מקבלי החלטות, משפטנים וחוקרי מדע המדינה, הופיעו בשיח הציבורי, ובסיוע צוות המכון הונגשו לציבור רחב. בסיום השנה, בצד הדאגה הרבה יש גם לא מעט אופטימיות, בדמות התעוררות אזרחית מרשימה שלא נראתה כמותה בארץ. שמחנו לגלות מיליוני ישראלים נחושים השותפים למאבק שלנו על אופיו של המשטר ועל הבטחת העתיד של כולנו.

ערב ראש השנה תשפ"ד אתגרים רבים עומדים בפנינו ובפני החברה והדמוקרטיה:

נמשיך במאמץ לבלום ולצמצם את נזקי ההפיכה המשטרית ונפעל להבטיח שבישראל תתקיים סביבה תקשורתית מגוונת, עצמאית ומקצועית שאיננה נתונה לשליטה פוליטית.

לצד זאת, מתקרבת שעת ההכרעה בנוגע לדרישה להענקת פטור גורף מגיוס לאוכלוסייה החרדית. גרסאות אחדות שעלו על הפרק כוללות הצעה לתת להשתמטות מגיוס מעמד חוקתי ובכך לנטרל כל התערבות עתידית מצד בג"ץ. עמדתנו היא שכל "חוק פטור" חדש חייב להבטיח את עתיד מודל צבא העם ואת חוסנם של המשק והכלכלה. אסור לנו להתייחס לאחוזי הגיוס הגבוהים לשירות קרבי בקרב הציבור הכללי והדתי-לאומי כמובנים מאליהם. במציאות החדשה של היום מתעורר חשש שרבים לא יסכימו עוד להמשיך ולשאת בנטל בשעה שמגזר שלם נהנה מפטור גורף. מהעבר האחר ניצב עתיד המשק הישראלי – כיום אי-השוויון בנשיאה בנטל השירות ממשיך ומתקיים גם בשוק העבודה. הצעירים העובדים ומעמד הביניים נושאים ברוב העול, ואילו מגזר אחר, החי לצערנו בעוני ולא ברווחה, אינו תורם את חלקו היחסי. אנחנו במכון מחויבים להמשיך ולפתח פתרונות מדיניות שמטרתם להבטיח כי הביטחון והכלכלה יישמרו ויתעצמו עוד שנים רבות.

גם בתשפ"ד נקפיד לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. נשאף להפוך את המשבר לרגע חוקתי מכונן, נבקש להגיע להסדרה חוקתית בהסכמה רחבה ולשים את החברה הישראלית על מסלול מחודש של התלכדות ותקווה.

אני מזמין כל אחת ואחד מכם לעמוד עימנו בקשר, להתוודע לפעילותו המגוונת של המכון ולשתף את התכנים בכל דרך – ברשתות החברתיות, בקבוצות הוואטסאפ ובאתרי האינטרנט – וכמובן לצפות בימי העיון ובכנסים הנערכים במכון.

בברכת שנה טובה, שנת הבראה לחברה, לכלכלה ולממשל בישראל.

שלכם,
יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה