מדד הקול הישראלי

סקרי אוגוסט-ספטמבר 2023: רוב הישראלים מכירים בחשיבות ההסכם עם סעודיה, רק כחמישית תומכים בהיענות לדרישה הסעודית ליכולת גרעינית אזרחית

| מאת:

כמחצית ממצביעי הקואליציה סבורים כי מסמך הסכמות עם סעודיה יחזק את מעמדו של ראש הממשלה נתניהו • עמדת הרוב בכלל המדגם וגם במחנות הפוליטיים השונים היא שהמהלך לא ישפיע על המחאה נגד השינויים במערכת המשפט.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן

בסוף חודש אוגוסט (28-30/8) ובאמצע חודש ספטמבר (18-21/9) שאלנו מדגם מייצג של הציבור בישראל מספר שאלות הקשורות לאפשרות של חתימה על הסכם בין ישראל לסעודיה במסגרת הסדר אזורי בחסות ארצות הברית.

באוגוסט, כאשר עניין המשא ומתן היה ידוע רק באופן עמום וחלקי מאוד לציבור הרחב (ראייה לכך היא השיעור הגבוה של מי שבחרו באפשרות "לא יודעים") התחלנו למשש את הדופק. מה שמצאנו הוא סוג של דעת קהל "עוברית", או תחושת בטן, שמן הסתם יתפתחו ואולי אף ישנו כיוון, כאשר הנושא יעמוד במרכז העניינים, או כאשר יהיו הצעות קונקרטיות על הפרק.

מכל מקום, ראשית, כנקודת מוצא ביקשנו לדעת עד כמה לדעת הציבור הישראלי חתימה על מסמך הסכמות עם סעודיה חשובה או לא חשובה לישראל. בכלל המדגם, רוב לא גדול (57%) העריכו כי הדבר חשוב מאוד או די חשוב לישראל. ואולם, בעניין זה מצאנו הבדל גדול מאוד בין עמדות המרואיינים היהודים והערבים: בעוד רוב היהודים רואים חשיבות לחתימת הסכם כזה, שיעור הערבים הרואים זאת כך הוא קטן בהרבה, ולמעשה שיעור מי שאינם רואים בכך חשיבות עולה עליו. יש להניח כי חוסר ההתלהבות בציבור הערבי קשור לעובדה שלא ברור עדיין האם וכיצד תשפיע חתימה כזו על מערכת היחסים בין ישראל לפלסטינים, במיוחד על רקע ניסיון העבר של הסכמי אברהם, שלא תרמו לפתרון הבעיה או הקלו על חיי הפלסטינים.

לאחרונה פורסם בתקשורת שארצות הברית מנהלת משא ומתן עם ערב הסעודית על תכנון אסטרטגי אזורי חדש, שבו יהיה אולי כלול גם מסמך הסכמות נרחב עם ישראל. עד כמה לדעתך חשוב או לא חשוב לישראל לחתום על מסמך הסכמות כזה? אוגוסט 2023 (%, יהודים וערבים)

פילוח התשובות לפי מחנות פוליטיים (יהודים) העלה רוב בכל שלושת המחנות של מי שרואים חשיבות מבחינתה של ישראל לחתימת הסכם עם סעודיה, אם כי הרוב בשמאל גדול מזה שבמרכז ובימין (שמאל – 77%, מרכז 63%, ימין 56%).


מחיר ההסכם

ברור לכל כי לחתימת הסכם כזה יהיה גם מחיר מבחינתה של ישראל. אם כי אין עדיין מידע רב בנושא, התקשורת מדווחת שחלק מדרישות הסעודים היא שישראל תסכים שתהיה להם יכולת גרעינית לצרכים אזרחיים. שאלנו אפוא האם לדעת המרואיינים ישראל צריכה או לא צריכה להסכים לדרישה כזו כדי להגיע להסכם עם סעודיה. כאן התמונה שונה: באוגוסט, רוב לא גדול של המרואיינים בכלל המדגם (יהודים 61%) ענו בשלילה ופחות מרבע השיבו בחיוב. גם כאן שיעור הלא יודעים גבוה מאוד. המרואיינים הערבים חלוקים בדעתם בנושא (35% השיבו בחיוב, 38% בשלילה והשאר בחרו בתשובה "לא יודעים").

במסגרת הדיונים על מסמך ההסכמות, יש כנראה דרישה של ערב הסעודית שישראל תסכים שתהיה להם יכולת גרעינית לצרכים אזרחיים. לדעתך, האם ישראל צריכה או לא צריכה להסכים לדרישה כזו כדי להגיע למסמך ההסכמות? אוגוסט 2023 (%, כלל המדגם)

פילוח לפי מחנות פוליטיים (יהודים) העלה התנגדות בקרב מחצית ממי שמיקמו עצמם בשמאל (51%) וכשני שלישים במרכז ובימין (בהתאמה 65% ו-64%).

הצלבה בין התשובות לשתי השאלות שנשאלו באוגוסט העלה כי רוב הן בקרב מי שחשבו שחתימה על הסכם עם סעודיה חשובה לישראל הן בקרב מי שחשבו שהסכם אינו חשוב, התנגדו לקבלת התנאי הסעודי. עם זאת, שיעור מי שחושבים שחשוב שישראל תחתום על מסמך הסכמות עם סעודיה בתיווך אמריקני וגורסים שישראל צריכה להסכים לדרישת הסעודים לפיתוח יכולת גרעינית אזרחית (30%) הוא כפול מהשיעור המקביל בקרב הסבורים כי לא חשוב ששתי המדינות יחתמו על מסמך הסכמות (14%).

בספטמבר, כאשר היה כבר ידוע ברבים שמתנהל משא ומתן בין ישראל לסעודיה בחסות ארצות הברית, שאלנו שתי שאלות שעניינן השפעות צפויות של המשא ומתן והסכם על זירת הפנים. השאלה הראשונה נגעה להשפעת חתימה כזו על מעמדו הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו. השיעור הגבוה ביותר (41%) מעריכים שמהלך כזה יחזק את מעמדו של נתניהו. שיעור קרוב, אך קטן קצת יותר (39%), מעריכים כי מעמדו הפוליטי יישאר כשהיה ומיעוט זעיר לבד (5%) סוברים שמעמדו ייחלש אם כך יקרה ו-15% בחרו בתשובה "לא יודעים"). כפי שמראה התרשים שלהלן ההבדלים בשאלה זו בין יהודים לערבים הם קטנים. 

והיה ובזמן הקרוב ייחתם מסמך הסכמות בין ישראל לערב הסעודית במסגרת הסדר אזורי רחב ובערבויות אמריקנית, באיזה אופן צעד זה ישפיע על מעמדו הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו? (%, יהודים וערבים)

פילוח לפי הצבעה בבחירות האחרונות לכנסת מעלה כי רק כמחצית ממצביעי הקואליציה סבורים כי מסמך הסכמות עם סעודיה יחזק את מעמדו של ראש הממשלה נתניהו (מקרב מצביעי הקואליציה – 37%). פילוח לפי מחנות פוליטיים (יהודים) מעלה כי הבדלי ההערכות ביניהם לא מהותיים, אם כי הימין מצפה יותר מהמרכז והשמאל שהמהלך יחזק את מעמדו של נתניהו.

השאלה השנייה שהצגנו נגעה להשפעה החזויה של חתימת הסכם עם סעודיה על המחאה נגד התכנית המשפטית של הממשלה. עמדת הרוב בכלל המדגם וגם במחנות הפוליטיים השונים היא שהמהלך לא ישפיע על המחאה. בשמאל יש רוב של כשני שלישים הסבורים כך, ובמרכז ובימין הרוב הזה קטן יותר (בהתאמה 64%, 55%, 58%).

מה לדעתך יקרה למחאה והיה ויושג הסדר כזה? (%, כלל המדגם)

 


מדד הקול הישראל אוגוסט 2023 נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 28-30/8/2023 רואיינו 621 איש ואשה בשפה העברית ו-150 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.55% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון דיאלוג. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il 

מדד הקול הישראלי ספטמבר 2023 נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 18-21/9/2023 רואיינו 609 איש ואשה בשפה העברית ו-152 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.55% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון דיאלוג.