מאמר דעה

אין לאום ישראלי

מאמר מתוך כתב העת הפרקליט

| מאת:

בשנת 2013 התבקש בית המשפט העליון לשוב ולהכריע אם ישראליות היא רק קטגוריה אזרחית או גם קטגוריה לאומית. ידת הזהות ממשיכה להעסיק את שוק הרעיונות בישראל. מעת לעת מבקש מי מבעלי המחלוקת לקדם את עמדתו באמצעות הכרעה שיפוטית שתאמץ את העדפותיו. פרטי הדת והלאום במרשם האוכלוסין הם אחת הזירות שבהן מתנהל המאבק רב השנים בעניינים "של עם ולאום, של דת ומדינה, של גיור כהלכה ושלא־כהלכה, של מיהו יהודי ומיהו שאינו יהודי". בשנת 2013 התבקש בית המשפט לשוב ולהכריע לאחר שהעניין כבר נידון לפני למעלה מארבעה עשורים בשאלה אם ישראליות היא רק קטגוריה אזרחית או גם קטגוריה לאומית. בית המשפט קובע כעובדה כי הדין הישראלי דוחה את הדגם של לאומיות אזרחית.

הורידו את המאמר המלא (באדיבות כתב העת "הפרקליט", ינואר 2014)