נייר עבודה

חמישה דגמים להרכבת ממשלה

מתוך המפגש השלישי של הפורום לתיקון שיטת הממשל

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל. צוותי המחקר של המכון מגבשים הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון. לקראת המפגש השלישי של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא הצבעה אישית ו/או רשימתית, המשווה בין שיטות בחירה רשימתיות סגורות, פתוחות למחצה ופתוחות, וכולל ניתוח של המצב הקיים ושורת המלצות לתיקונו.

תקציר נייר העבודה
הדגם הקיים בישראל היום. את מלאכת הרכבת הממשלה מטיל נשיא המדינה על אחד מחברי המפלגות על בסיס ההמלצות של נציגי הסיעות בכנסת.

 • יתרון עיקרי:
  - התניה של הרכבת הממשלה בבסיס התמיכה הפרלמנטרי הנדרש לצורך תפקודה והישרדותה.
 • חסרונות עיקריים:
  - נחיתות מעמדו של מרכיב הממשלה לעומת מעמדן של הסיעות שלתמיכתן הוא זקוק.
  - כוח מיקוח גדול למפלגות קטנות החורג מכוחן האלקטורלי והפרלמנטרי.

דגם "זכות ראשונים לראש הסיעה הגדולה". מלאכת הרכבת הממשלה מוטלת אוטומטית על ראש הסיעה הגדולה בפרלמנט, ולכן יש לו זכות הראשונים לנסות להרכיב ממשלה.

 • יתרונות עיקריים:
  - מספק מנגנון הכרעה באשר לזהות מרכיב הממשלה ומרכיבי הממשלה החלופיים, אם הראשון נכשל במאמציו.
  - יוצר תמריץ מסוים להצבעה לרשימות הגדולות.
 • חסרונות עיקריים:
  - מספק תמריץ חלש יחסית להצבעה למפלגות הגדולות.
  - אינו מתמרץ מספיק הקמת בריתות טרם הבחירות.
  - אינו מקל את הקמת הממשלה ותחזוקה.

דגם "ראש הרשימה הגדולה הוא ראש הממשלה".

 • יתרונות עיקריים:
  - הכרעה מידית באשר לזהות ראש הממשלה.
  - חיזוקו של ראש הממשלה.
 • חיסרון עיקרי:
  - פוטנציאל לקיפאון (ממשלה יציבה בלי יכולת משילות בהיעדר בסיס תמיכה פרלמנטרי).

דגם "רק ראש הרשימה הגדולה הוא מרכיב הממשלה". כישלונו בהרכבת ממשלה מוביל לפיזור הפרלמנט וקיום בחירות כלליות.

 • יתרונות עיקריים:
  - עידוד תחרות בין-גושית.
  - חיזוק המפלגות הגדולות.
 • חיסרון עיקרי:
  - האפקטיביות שלו תלויה רובה ככולה ברתיעה של חברי הפרלמנט מקיום בחירות חדשות.

דגם הבונוסים. לרשימה הגדולה, קרי הרשימה שזכתה במספר הקולות הגדול ביותר, מוענקת תוספת מושבים בפרלמנט.

 • יתרונות עיקריים:
  - פיצוי על יחסיות יתר.
  - חיזוק הרשימה / הסיעה הגדולה.
 • חיסרון עיקרי:
  - עיוות היחסיות של תוצאות הבחירות (פגיעה בוטה בעקרון היחסיות).

ההמלצה
הדגם המיושם היום בישראל מוצלח ולא בהכרח טעון תיקון או מצריך שינוי.