לקראת הדיון על חוק ההסדרה, עשרה שרים לשעבר מימין ומשמאל קוראים שלא לאשרו

"הצעת החוק מאפשרת גזל קרקע מבעליה ומנוגדת לכללי המשפט הישראלי והבינלאומי"