צמצום סמכויות בית המשפט העליון- יום שחור לדמוקרטיה הישראלית

| מאת:

החלטת הממשלה-יום שחור לדמוקרטיה הישראלית הצעת השר פרדימן בנוגע למעמדו של בית המשפט העליון שהתקבלה היום בממשלה ברוב זעום, מערערת ומסכנת את הדמוקרטיה הישראלית. כך אמר ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, בתגובה לאישור הממשלה את הצעתו של השר פרידמן בדבר צמצום סמכויותיו של בית המשפט העליון. 

"הצעת השר פרדימן בנוגע למעמדו של בית המשפט העליון שהתקבלה היום בממשלה ברוב זעום, מערערת ומסכנת את הדמוקרטיה הישראלית". כך אמר  ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, בתגובה לאישור הממשלה את הצעתו של השר פרידמן בדבר צמצום סמכויותיו של בית המשפט העליון.

"מדובר בהחלטה חסרת תקדים. פרט לקנדה, (שגם בה חוק שכזה קיים בסייגים רבים), אין אף מדינה דמוקרטית מפותחת עם חוק שכזה. במדינת ישראל יש מקום לאזן בין הרשויות השונות, אך הדרך לעשות זאת הינה במסגרת התהליך החוקתי של ניסוח חוקה כפי שנעשה בימים אלו בכנסת".

לדעת כרמון הביקורת השיפוטית נועדה לאפשר לבית המשפט לבדוק ולבקר את חוקיותם של חוקים לאור מגילת זכויות, אך בישראל אין עדיין מגילת זכויות מאחר ותהליך חקיקת החוקה, שתכלול את המגילה וסמכות בית המשפט העליון טרם הסתיים.

"יש לחזק את הכנסת ע"י השבחת איכות החקיקה והסדרת המתחים בין הרשויות באמצעות חוקה. במצב היחסים העכור בין הרשויות, מה שצריכה הממשלה לעשות הוא למתן ולא ללבות את המתחים. בהחלטתה יצרה הממשלה מצב בו מצד אחד אין מגילת זכויות ומצד שני מצומצם כוחו של בית המשפט העליון לבקר את חקיקת הכנסת וזאת מבלי שנותרת מגילת זכויות לקבוע אמות מידה לחקיקה ולביקורת. אנו מקוים כי חברי הכנסת והשרים יגלו אחריות וידאגו לדחיית הצעת החוק בכנסת".