מאמר דעה

עובדים ללא מטריה

| מאת:

לרשותם של עובדי הקבלן בישראל לא עומדת הגנה של איגוד מקצועי וגם חוקי העבודה אינם מגנים עליהם בפועל. כדי להגן על האוכלוסייה החלשה בישראל נדרשת עסקת חבילה שכוללת הגבלת ההעסקה של עובדי קבלן במשרדי ממשלה לעבודות זמניות בלבד יחד עם הגמשה מסוימת של תנאי ההעסקה במגזר הציבורי.

בישראל יש יותר עובדי קבלן בהשוואה למדינות המפותחות משום שעובד קבלן במדינה מפותחת רגילה מועסק בדרך כלל לתקופה קצרה שאינה מצדיקה מערכת יחסים ארוכת טווח עם המעסיק. לעומת זאת בישראל עובדי הקבלן מועסקים בהיקף רחב גם במשרות ארוכות טווח.

לעובדי הקבלן בישראל יש פרופיל מובהק. הם לרוב מעוטי השכלה ושפת אמם אינה עברית. שיעור העולים בקרב עובדי הקבלן הוא גדול לאין ערוך משיעורם באוכלוסייה. עוד מאפיין בולט של עובדי הקבלן הוא העדרה של מטריית הגנה, כמו ההסתדרות, שתסוכך עליהם מפני פגיעה בזכויותיהם. אלו שחשופים יותר מכל לגשם הם גם אלו שאין להם מטריה.

בדיקות שנערכו הראו כי ממדי הפגיעה בזכויותיהם של עובדי קבלן הם רחבי היקף. לא ניתן לסמוך על נורמות ההתנהגות של מעסיקי עובדי קבלן. למרבה הצער, גם הממשלה אינה ממלאת את תפקידה באכיפת חוקי העבודה, אכיפה שכל כך נדרשת במקרה של עובדי קבלן.

הממשלה, שאמורה הייתה להיות מודל לחיקוי, העסיקה יותר ויותר עובדי קבלן. לפי מחקר שערך משרד התמ"ת נמצא כי 45% מעובדי הקבלן בישראל מועסקים על ידי הממשלה. נוצר מצב מעוות לפיו הממשלה נהנית מהפרת החוק. ככל שהממשלה מוציאה פחות על אכיפת חוקי העבודה כך היא נהנית ממחירים נמוכים במכרזים על העסקת עובדי קבלן.

עובדי הקבלן נותרו למעשה יתומים. אין להם את ההגנה של האיגוד המקצועי וגם חוקי העבודה אינם מגנים עליהם בפועל. כדי להגן על האוכלוסייה החלשה בישראל נדרשת עסקת חבילה שכוללת הגבלת ההעסקה של עובדי קבלן במשרדי ממשלה לעבודות זמניות בלבד יחד עם הגמשה מסוימת של תנאי ההעסקה במגזר הציבורי. 


ד"ר מומי דהן הוא עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וראש בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית.

שודר בתוכנית הכלכלית של גלי צה"ל ביום רביעי,02.11.2011