מבצע

לקראת צמיחה מאוזנת

העצמת התעשיות הפשוטות וענפי השירותים

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 96 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

שתיים מהבעיות הגדולות בישראל הן צמיחה לא מאוזנת ופערי הכנסה גדולים. האם יש קשר ביניהם? איך אפשר לרתום את הטכנולוגיה העילית בישראל לפתרונן?

שתיים מהבעיות הגדולות בישראל הן צמיחה לא מאוזנת ופערי הכנסה גדולים. האם יש קשר ביניהם? איך אפשר לרתום את הטכנולוגיה העילית בישראל לפתרונן?

שתי השאלות הללו עומדות בבסיסו של המסמך לקראת צמיחה מאוזנת: העצמת התעשיות הפשוטות וענפי השירותים. המסמך חובר לקראת פורום קיסריה ה-14 (2006), והוא מציע: א. אמצעי מדיניות אקטיביים כדי להתמודד עם הכשלים המונעים שוויון וצמיחה כלכלית רחבה וארוכת טווח; ב. שימוש בחוזקם של ענפי הטכנולוגיה לקידום ענפים הצומחים לאט יותר.

האמצעי הראשון הוא שימוש בכלים מקרו-כלכליים לעידוד הפריון של התעשיות הפשוטות, ובפרט יישום מדיניות של אינטגרציה בשוק העבודה. המסמך מפרט מגוון צעדים לקליטה בשוק העבודה של המגזר החרדי, של מגזר המיעוטים, של תושבי הפריפריה ושל האמהות החד-הוריות ושם דגש בשימוש בטכנלוגיה לצורך 'מיקור החוץ' בתוך המשק. האמצעי השני הוא עידוד הצמיחה בתעשיות הפשוטות על ידי השקעה במחקר ובפיתוח. האמצעי השלישי הוא עידוד מיזמים שיש להם תרומה גדולה למשק הישראלי על ידי ייעול תהליכים בעזרת מגזר הטכנולוגיה העילית וניצול היתרונות היחסיים של התעשייה הישראלית. האמצעי הרביעי והאחרון הוא שינוי במבנה המוסדי של ניהול המחקר והפיתוח.

מחברי המסמך ממליצים להקים רשות כלכלית-חברתית שתהיה כפופה למשרד ראש הממשלה ותעסוק בהגברת הצמיחה ובצמצום הפערים בישראל.

פתח דבר
תקציר                                                                                                          
מבוא                                                                                                            

חלק ראשון: העצמת התעשיות הפשוטות וענפי השירותים
פרק ראשון: רכיבי המדיניות המוצעת                                                       
א.כלים מקרו כלכליים                                                                          
ב.מדיניות האינטגרציה של שוק העבודה                                             

פרק שני: עידוד הצמיחה בתעשיות הפשוטות                                          

פרק שלישי: מיזמים
א.רשומה רפואית ממוחשבת ברמת לקוח                                            
ב.תיירות ממוקדת היסטוריה                                                               

פרק רביעי: שנויים מוסדיים                                                                     
סיכום                                                                                                          

נספחים                                                                                                       
1.מאפייני המשק הישראלי                                                                 
2.מאפייני מערכת  הבריאות בישראל                                                 
3.הוצאות מו"פ כאחוז מסך התוצר בישראל                                     

חלק שני: סיכום דברי הכינוס
סיכום דברי הכינוס                                                                                    
                               
مختصر                                                                                                     
Summary