מאמר דעה

חשיבותן של הצהרות- גם בבתי הספר

| מאת:

שיעור התחלואה הגובר במערכת החינוך (ובכלל) מעלה את השאלה- האם ההצהרות עליהן חותמים ההורים אכן אפקטיביות? במספר צעדים פשוטים, ניתן יהיה להגביר את האפקטיביות של ההצהרות והציות להנחיות הכלולות בהן

Flash 90

"מדדתי חום לילדי הבוקר" הפכה לאחת הבדיחות שמסתובבות ברשת, והחליפה במידה רבה את "איני הנהג" בווייז, כשקר שכל אחד מספר לעצמו לפחות פעם ביום. העלייה המטאורית בתחלואה במערכת החינוך מראה כי מדובר בבדיחה די עצובה, וכי ההצהרות פשוט הפכו באופן שגוי למכשיר ריק מתוכן.

הורה טיפוסי נדרש לחתום על מספר רב של הצהרות יום-יום בנוגע לבריאות ילדיו. רק בחלק קטן מההצהרות נדרשים המצהירים לפירוט, אם זו שעת בדיקת החום ותוצאתה, וברובן המוחלט אין התייחסות לנזק הפוטנציאלי בשליחת ילד חולה למערכת החינוך, וכל שכן, למשמעות המוסרית של פעולה זו.

בהצהרות אחרות, הפעולות המבוקשות טכניות, אם זה מילוי תעודת הזהות של הילד, הכיתה, או טלפונים של ההורים. כל אלה פרטים שאין בינם לבין המשמעות הבריאותית של ההצהרה ולא כלום. ואם לא די בכך, מתוך כוונה להקל על ההורים, באפליקציות רבות אפילו לא נדרשת חתימה או שם ההורה, אלא רק הקלקה נוחה על שם הילד. תוסיפו לכך את העובדה שעל פי רוב לא מוטלות על ההורים אחריות או סנקציות במקרים בהם ההצהרה שקרית.

אולם ניתן, במאמץ לא רב, להפוך את ההצהרות לכלי אפקטיבי ומשמעותי. מחקרים מתחומי פסיכולוגיה חברתית וכלכלה התנהגותית מציעים מספר עקרונות התנהגותיים לשיפור והבטחת האפקטיביות של אמצעים אלה.

ראשית, נדרש שימוש בשפה פשוטה לצד מסר קונקרטי. כך, במקום ניסוח כללי של עמידה בתקנות, עדיף לפרטן ולבקש אישור לכל אחת מהן. שנית, הצהרות אפקטיביות יותר ככל שהן יותר פומביות, מה שמסייע למחויבות המצהירים לומר אמת ולחיזוק התפיסה כי הנורמה החברתית היא ציות להנחיות.

בנוסף, למרות שהצהרות אמורות להחליף מנגנוני ביקורת ושליטה, חשוב לא לוותר על ביקורת מדגמית והפעלת סנקציות במקרי הפרה, אשר יתרמו להעלאת החשיבות בעיני המצהירים.

ניסויים שערכנו הראו שהצהרות יכולות למנוע, באופן משמעותי ועקבי, רמאות או אי-ציות להנחיות. בניסויים, התבקשו המשתתפים לבצע מטלה חשבונית פשוטה תחת מגבלת זמן, תוך קבלת תגמול כספי על כל תרגיל שדיווחו כפתור. כך, הם יכלו לדווח על תרגילים רבים יותר מאשר פתרו בפועל ומרביתם בחרו לפעול כך. אבל, וזה אבל גדול, אם המשתתפים התבקשו להצהיר טרם ביצוע המטלה, כי ידווחו על תרגיל כפתור רק אם אכן יצליחו לפתור אותו – הופחתו עד מחצית ממקרי הרמאות! ניסויים אלה חיזקו את חשיבות השימוש בסנקציות. באופן זה, קנס שקושר באופן ישיר וברור להפרה- הגביר ולא החליש את האפקטיביות שלה.

ובחזרה ליישום כללי המפתח האלה בהצהרות במערכת החינוך - אנו מציעים להוסיף חובת הצהרה, לפיה ההורים ציידו את ילדיהם באמצעי הגנה, והזכירו להם מדוע חשוב לשמור על מרחק ולשטוף ידיים בכל הזדמנות. זאת, לצד הצהרה על מידת החום שנמדדה בבוקר, ומדידת חום מדגמית על ידי אנשי צוות מוסמכים במוסדות החינוך. על מנת להגביר את ערכן החברתי של ההצהרות, על המנהלות והמנהלים לפרסם את תוצאות הבדיקות, ללא זיהוי או שיימינג כמובן. כך, יומחש להורים שבית הספר לא מתייחס להצהרות כמעין ״רע הכרחי״ שהוטל עליהם מגבוה. בריאותם של הילדים, המורים ובמידה רבה של כולנו, חשובה מדי מכדי שנעשה מההצהרות צחוק. לתשומת לבו של שר החינוך החדש.

פורסם לראשונה בהארץ.


ד"ר איל פאר הוא מרצה בכיר בבית הספר ע״ש פדרמן למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים