שער הדמוקרטיה הישראלית

תוכנית חינוכית לכיתות חטה"ב והתיכון בנושא הכרזת העצמאות וערכיה

למבקרים בשער הדמוקרטיה הישראלית

  • שנה:
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

ביחידה זו נחקור תחילה את המרכיבים הבסיסיים של הכרזת העצמאות דרך מבט אישי של התלמידות והתלמידים על מרכיבי הזהות המשמעותיים שלהן/ם: שם, היסטוריה, ערכים, מטרות, שותפים – אבני יסוד שמשמשות הן להגדרה והמשגה עצמית והן להכרזה לאומית. בחלק השני של הפעילות נעבור מהמבט האישי לעיסוק בהכרזת העצמאות הלאומית. התלמידות/ים יבחנו כיצד מופיעים בהכרזה המרכיבים אשר שימשו אותם לתיאור זהותם הפרטית