להורדה

רפורמה בשלטון המקומי

ביזור לראויים ואבזור לנחשלים

מחקר מדיניות 55, פורום קיסריה 2004

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 101 עמ’
  • מחיר: 60 ₪

השלטון המקומי סבל במשך השנים מפגמים ומחוליים רבים. אך האם הרפורמה שבוצעה בו לא מגדילה דווקא את הפער שבין רשויות חזקות ועתירות משאבים לבין רשויות נחשלות ועניות במקום להקטינו? המחקר שלפנינו מנתח את השינויים שנעשו במערך השלטון המקומי בעקבות המשבר הכלכלי והביטחוני של תחילת שנות האלפיים.

שלטון המקומי סבל במשך השנים מפגמים ומחוליים רבים. אך האם הרפורמה שבוצעה בו לא מגדילה דווקא את הפער שבין רשויות חזקות ועתירות משאבים לבין רשויות נחשלות ועניות במקום להקטינו? המחקר שלפנינו מנתח את השינויים שנעשו במערך השלטון המקומי בעקבות המשבר הכלכלי והביטחוני של תחילת שנות האלפיים. מסקנתם המרכזית של המחברים היא שהשלטון המקומי אינו עשוי מעור אחד. הוא מתאפיין בשונות עצומה, ולכן נדרשת מדיניות דיפרנציאלית שתבחין בין רשויות מקומיות המנוהלות באופן תקין ובין רשויות מקומיות המנוהלות באופן כושל.

הפרק הראשון עוסק בסוגיות מבניות בַּקשר שבין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי. בפרק השני המחברים מנתחים את מצבו הפיננסי של השלטון המקומי בשנים האחרונות. בפרק השלישי מודגמים הגוונים והשונויות העצומות שבמערך השלטון המקומי בישראל. בעקבות זאת מסבירים המחברים מדוע אין להסתכל על המערך הזה כאילו הוא מקשה אחת. הפרק הרביעי מסרטט קווים לרפורמת ביזור לרשויות המקומיות. הפרק החמישי בוחן מקרוב כמה רשויות חלשות ומתמקד בפיקוח ובשינוי תרבות הניהול הנהוגה בהן. בפרק השישי מובאת הצעה לשינויי חקיקה מקיפים שישפרו את מצבו של השלטון המקומי בישראל.

פתח דבר

עיקרי הדברים

מבוא

פרק ראשון: שאלות מבניות בקשר שבין שלטון מרכזי ושלטון מקומי
א. הגורמים למעורבות הממשלה בפעילות השלטון המקומי
ב. הסדרת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי

פרק שני: מצבו הפיננסי של השלטון המקומי בשנים האחרונות: שיפור הדרגתי ומשבר חיצוני

פרק שלישי: השלטון המקומי אינו מקשה אחת: קריטריונים לאבחנה בין רשויות מקומיות המנוהלות באופן תקין לרשויות מקומיות המנוהלות באופן כושל
א. ההבדלים בין הרשויות המקומיות על פי גודל, מגזר ואשכול כלכלי-חברתי
ב. אומדנים למצב הפיננסי של רשויות מקומיות
ג. מיון הרשויות המקומיות על פי איכות הניהול התקציבי

פרק רביעי: קווים של רפורמת ביזור לראויים

פרק חמישי: פיקוח ושינוי תרבות הניהול ברשויות מקומיות חלשות

פרק שישי: חוק חדש לשלטון המקומי

סיכום דיון  

מקורות  

English Summary