קידום השקיפות השלטונית (תוכנית עבודה לממשלה ה-35)

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 86 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

התוכנית המפורטת במסמך זה מבקשת להביא לפתחו של שר המשפטים הנכנס את הסוגיות המרכזיות שיש לעסוק בהן כדי לקדם באופן משמעותי את השקיפות השלטונית בישראל. קידום ממשל תקין באמצעות חיזוק מנגנוני השקיפות והדיווחיות ראוי שיהיה נושא מרכזי בעבודתה של הממשלה ה־35 ,שאמורה לשאוף לחזק את אמון הציבור במוסדות הקיימים ובמשטר הדמוקרטי. מסמך זה מוגש בתמציתיות ובענייניות ועוסק בנושאים שכותבות התוכנית סבורות שיש לתת עליהם את הדעת עם כניסת שר המשפטים החדש לתפקידו. כמובן, אין מדובר ברשימה ממצה. ככל שישנה נכונות וישנו רצון להמשיך ולפתח נושא זה, ניתן להרחיבה ולהתאימה למציאות המשתנה ולדרישות ההולכות ומתפתחות בתחום זה.