דואליזציה ומעמדות בשוק העבודה

מחקר מדיניות 134

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 104 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪

הדיון בפערים החברתיים בישראל מתמקד ברובו באי שוויון בהכנסות, שהתרחב בעשורים האחרונים. אך בשנים אלה התפתחה עוד מגמה בעייתית - היווצרותם של "מעמדות" מובחנים בשוק העבודה, הנבדלים לא רק בהכנסה אלא גם ברמת הביטחון התעסוקתי של חבריהם, בתנאים הסוציאליים הנלווים ובאופק הפנסיוני שלהם. מגמה זו היא חלק מתופעת הדואליזציה, שעיקרה: התפתחות פערים מובנים בין המוגַנים בהסדרי העסקה מסורתיים ובין עובדים חיצוניים, שחשופים לתנודות השוק ונאלצים לעבוד תחת הגנות תעסוקתיות מצומצמות.