העולם היהודי לנוכח משבר הקורונה

משבר מגפת וירוס הקורונה מציב בפני ההנהגה הדתית בישראל ובעולם התמודדויות קהילתיות והלכתיות מורכבות. העולם היהודי נוטה להתמודד עם משברים דרך התכנסויות, תפילות המוניות, עזרה הדדית והקפדה יתרה על המצוות הדתיות. אלא שהפעם ההתמודדות הדתית המסורתית עומדת בניגוד מוחלט לדרך מניעת ההתפשטות של המגפה. לפיכך הקהילות צריכות להמציא דרכי תמיכה חלופיות, ההנהגה הדתית מחפשת אלטרנטיבות יצירתיות להמשך אורח החיים הדתי, ופוסקי ההלכה מתבקשים לחוות את דעתם בנושאים מורכבים וחדשים. לצד זאת, המשבר חושף גם את היכולת של ההנהגה הדתית, שהלכה למעשה היא גם ההנהגה הציבורית, בעיקר בציבור החרדי, להגיב לדברים בזמן אמת, להסתגל למצב החדש ולתווך בין רשויות המדינה לבין קהילתם, באופן שיטייב את הטיפול בהתמודדות הבריאותית והכלכלית במשבר וימחיש את הזיקות בין בני הקהילה לבין כלל החברה בישראל.