להורדה

מדיניות החינוך לדמוקרטיה

  • שנה:
  • מספר עמודים: 128 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

חוברת כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך, 2-1 ביוני 2015

דב לאוטמן הלך לעולמו בנובמבר 2013. טרם מותו לחם שנים ארוכות למען חוסנה וערכיותה של החברה הישראלית. כאיש עסקים ואיש ציבור פעל בהתמדה למען האוכלוסיות המודרות בישראל, וכשחלה ופרש מעסקיו, הקים עם בנו נעם את קרן לאוטמן, שתחומי פעולתה הם חינוך וקידום השוויון והשותפות בין מגזרים.

כיו"ר הקרן, הקדיש דב את עיקר זמנו לעשייה החברתית והחינוכית בתכניות ובעמותות המקדמות את החינוך, את השוויון ואת השותפות בישראל.

"הפערים בחברה הישראלית מדאיגים אותי יותר מהחמאס והחיזבאללה", נהג לומר. הפערים שדיבר עליהם הם כלכליים והישגיים, אך גם פערים של הפרדה תרבותית וערכית, שמשסעים את החברה, הולכים ומעמיקים ומאיימים על חיינו המשותפים כאן.

דב לא חסך במאמציו לנסות ולשכנע את קובעי המדיניות לפעול למען צמצום הפערים בדרך של מדיניות מכוונת, חקיקה והקצאת משאבים. פורום דב לאוטמן למדיניות החינוך נועד להמשיך את מורשתו. הפורום הוקם בקיץ, כשהמלחמה והימים שבאו אחריה, לרבות תקופת הבחירות האחרונה, הדגימו ביתר שאת תהליכים מדאיגים של התפוררות חברתית והתנערות מערכי יסוד דמוקרטיים ויהודיים.

השינויים הדמוגרפיים המתמידים הופכים את החברה הישראלית מחברה של רוב ומיעוטים לחברה של קבוצות ושבטים שחיים בנפרד, מתחנכים בנפרד וניזונים מתקשורת ומתרבות נפרדות. יכולתן של הקבוצות לשתף ביניהן פעולה ולהגיע לידי ערכים מוסכמים, שיעמדו בבסיס החברה, היא שתקבע את עתיד המדינה.

לצד הזהויות הנבדלות חייבת להיות הסכמה על שותפות ועל חיבור שיאפשרו לדמוקרטיה הישראלית לתפקד ואף לפרוח. אין די בעיקרון של הכרעת הרוב. הנאחזים בעיקרון זה ובו בלבד מעוותים את המהות ומאיימים על עתידנו.

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך בנושא חינוך לדמוקרטיה הוא נקודת ציון בתהליך למען בניית שותפות חברתית חדשה שתחזק את הדמוקרטיה הישראלית בהתבססה על היכרות, על כבוד ועל ערכים משותפים. לקראת הכנס נפגשו קבוצות עבודה, נכתבו מסמכים, נערכו סקרים ומחקרים, הופקו סרטים ורואיינו בעלי תפקידים, פעילים ואנשי מקצוע רבים. התמונה הקשה העולה בבירור מכל הפעולות הללו מחייבת עשייה.