• למוזמנים בלבד
  • שידור חי

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך

כנס המשותף לקרן לאוטמן, למכון הישראלי לדמוקרטיה ולאוניברסיטה הפתוחה

בישראל של היום אנו רואים ביטויים רבים המצביעים על הדרדרותם של ערכי הדמוקרטיה ובינהם גילויי שנאה, אלימות וחוסר סובלנות כלפי האחר ועמדות אחרות. מסקרי מדד הדמוקרטיה של המכון, ניכרת מגמה עקבית לכך שהנוער הישראלי הוא המערער הגדול, יחסית לשאר הקבוצות בחברה, על ערכים דמוקרטיים.

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך הוא תולדה של חודשי עבודה ארוכים של חוקרים וצוותי עבודה, שביקשו למצוא כיווני פעולה אפשריים לעיסוק בערכים דמוקרטיים במערכת החינוך. הכנס ביקש לברר: האם ישראל עושה מספיק על מנת לחנך את דורה הצעיר לאזרחות דמוקרטית? האם חינוך לדמוקרטיה הוא הכלי לכך וכיצד ניתן להשתמש בו? ומה תפקידה של מערכת החינוך בהקשר זה?

בתום הכנס העניק נשיא המדינה אות הוקרה לבתי ספר ברחבי הארץ שבלטו בעשייתם למען ביסוס השותפות וההידברות בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית ולמען מיגור האלימות והגזענות.

לכל המידע באתר כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך
אות האות הנשיא לחינוך לשותפות
קראו על חינוך לדמוקרטיה
על דב לאוטמן