מוכנות מערכת הבריאות למצבי משבר

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 67 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה