התכנית לרפורמות בשירות הציבורי

בשנה האחרונה מובילה הממשלה שינויים במנגנוני ניהול המשאב האנושי בשירות המדינה. מטרת הרפורמה שמוביל נציב שירות המדינה יחד עם מנכ"ל משרד רה"מ היא להגדיל את האפקטיביות של שירות המדינה ולבנות מחדש את האמון של הדרג הנבחר ביכולתו לממש מדיניות. רפורמה זו נתמכת על ידי מחקרי המכון בדרך למציאת נקודת האיזון הנכונה בחלוקת הסמכות והאחריות בין דרג נבחר לדרג ממונה, תוך ניהול מקצועי של המשאב האנושי במגזר הציבורי.