השפעתן של התמחויות אקדמיות על תעסוקה ושכר

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 122 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

מחקר זה בוחן בפעם הראשונה את השפעתן של התמחויות על הישגיהם של בוגרי ובוגרות תואר ראשון בשוק העבודה בישראל. המחקר בדק כיצד השפיעה ההשתתפות בתוכנית "הדבר הבא" על תעסוקתם ועל הכנסתם של בוגריה.