"הדין השכל והזמן": מנהיגות, הלכה ומטא-הלכה בתורת הרב יוסף משאש

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון | רכה
  • מספר עמודים: 66 עמ’
  • מרכז: המרכז ללאום, דת ומדינה

"ויותר לרואי השמש" - דהיינו, שעיניהם פקוחות להתבונן בענייני העולם. כי על ידי כן מתפקחים ומתחדד שכלם. כמו שמצינו בדורות הראשונים וראינו בדורות האחרונים, שכל חכם לב שהיתה דעתו מעורבת בענייני העולם הוא למופת בדורו (...) וכל שאין לו עסק בענייני העולם, חכמתו בתורה מלאה פתיות ותמימות, וגם בערות.
(הרב יוסף משאש, נחלת אבות, חלק ו, דרוש תנד, עמ' עט)