ישראל והמשפט הבינלאומי - מממשל טראמפ לממשל ביידן

הצעה לסדר 41

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון | רכה
  • מספר עמודים: 58 עמ’
  • מרכז: המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה

מאז הקמתה שרויה מדינת ישראל במתח אל מול הקהילה הבינלאומית בעניין שורה של סוגיות הנוגעות למשפט הבינלאומי. מתח זה התגבר מאז מלחמת ששת הימים ושליטתה של ישראל בשטחים. במחלוקות עם הקהילה הבינלאומית התבססה ישראל על תמיכתה של ארצות הברית, אך תמיכה זו לוותה במגבלות שהוטלו עליה, שכן לא בכל עמדה ישראלית תמכה ארצות הברית תמיכה מלאה.

בשנים האחרונות נראה היה שהתמונה משתנה: ממשלו של הנשיא טראמפ אימץ עמדות פרו ישראליות בשורה ארוכה של נושאים לא רק בעקבות תמיכה בישראל, אלא גם בשל עמדה עקרונית ששוללת את השפעתו של המשפט הבינלאומי בתחומי מדיניות שונים. תמיכה אמריקאית זו אפשרה לישראל לקדם מדיניות שנוגדת את העמדה של חלקים גדולים בקהילה הבינלאומית ביחס למגוון נושאים שקשורים למשפט הבינלאומי כגון הסיפוח וההתנחלויות, היחס למוסדות בינלאומיים ושימוש בכוח.

ממשל ביידן מאמץ תפיסה שונה לחלוטין בנוגע לשותפות האינטרסים בין ארצות הברית לקהילה הבינלאומית בכלל, וביחס למשפט הבינלאומי בפרט. שינוי מדיניות זה עתיד להשפיע במידה ניכרת על גמישות הפעולה של ישראל בכל הנוגע לקהילה הבינלאומית, בייחוד בנושאים שקשורים למשפט הבינלאומי.

מסמך זה מנתח את השינוי בעמדת ארצות הברית עם חילופי הממשל, ואת הנושאים העיקריים הקשורים למשפט הבינלאומי שבהם, לנוכח חילופים אלה, תמצא את עצמה ישראל נאלצת לחשב מסלול מחדש.