מוכנות מערכת הבריאות למצבי משבר

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 81 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

לקראת כנס אלי הורביץ 2020 ריכז המכון הישראלי לדמוקרטיה קבוצת מומחים ובכירים ממערכת הבריאות ומחוצה לה במטרה לבחון את מוכנות המערכת למשברים ולתרחישי חירום אחרים, בין היתר לאור הלקחים שניתן להפיק ממשבר הקורונה. בסדרת מפגשים שנערכו בחודשים אוקטובר ונובמבר ניתח צוות המומחים את החוזקות והחולשות של מערכת הבריאות הישראלית על רכיביה העיקריים ועימת אותם עם שלושה תרחישי ייחוס קיצוניים: אירוע ביולוגי כגון מגפה, אירוע פיזיקלי כגון רעידת אדמה או מלחמה ואירוע טכנולוגי כגון מתקפת סייבר נרחבת.