להורדה

קורבּנוּתם - אוּמנוּתם

משיח קורבני לשיח ריבוני

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 250 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 50 ₪

דומה שבשנים האחרונות הקורבנוּת הייתה לאופנה. הוגים, סופרים, אמנים, אנשי אקדמיה, קולנוע ותאטרון – כולם הפכו את קורבנותם קרדום לחפור בו, וכולם מציגים לפני החברה תלי־תלים, גוני־גונים ונימי־נימים של הווייתם הקורבנית. רבים רבים מבקשים להוסיף את חלקם להיכל הקורבנוּת הישראלי, שממדיו הולכים ותופחים עד כדי מגדל בבל של "ניצולים" המתחרים מי סבל יותר מנחת זרועו של מפעל הדיכוי והמחיקה של הממסד הציוני־הגברי־האירופי־הקולוניאליסטי־האשכנזי, וכולי וכולי. המילים "מכבש דיכוי", "מנגנוני שליטה", "מחיקה", "תוצר", "קורבנוּת", "הדרה", "הזרה", "אחר", "ממסד" -כולן חוזרות על עצמן בשיח הקורבני כבטקס כישוף מאגי. כל אחד מוסיף את קיסם דיכויו למדורת הקורבנוּת עד כי שלהבותיה לוחכות שערי שמים.

ספר זה מבקש להתחקות אחר מאפייני סוד הקסם הקורבני ולהצביע על המחיר שהחברה הישראלית משלמת בגין בולטותו הגוברת והולכת של השיח הקורבני בעיצוב הזהות הישראלית.

המחבר, ד"ר אלון גן, מנתח את לקסיקון השפה הקורבנית ומציע שיח מכונן זהות חלופי – שיח ריבוני כתחליף לשיח קורבני. את החלופה הריבונית, טוען גן, ראוי לטפח, לפתח ולהטמיע בשיח הציבורי הישראלי, שכן הפוטנציאל המשחרר שלה גלום בהנכחת המוטיב הריבוני במגוון שדות שיח, כגון הפסיכולוגיה, ההיסטוריה, הספרות, החינוך, הפוליטיקה, ההגות והזהות הריבונית. טענתו זו היא מעין קריאת כיוון ליצירת מפת דרכים ריבונית לכינון הזהות האישית, החברתית והלאומית על ידי החלפת המשקפיים הקורבניים במשקפיים ריבוניים.

ד"ר אלון גן עוסק בחקר עיצוב הזהות הישראלית לאורך ציר הזמן. הוא מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ושימש חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה בעת כתיבת הספר.

הספר רואה אור במסגרת תכנית המחקר "ישראל כמדינת לאום", בראשות פרופ' אניטה שפירא.

הורידו את הספר המלא


הספר רואה אור הודות לתרומתה הנדיבה של קרן גולדהירש

 

תקציר

מבוא

פרק ראשון: המושג "קורבן" בשיח הישראלי: ממושא הערצה למושא ביקורת

א. ציר היסטורי
ב. מ-Sacrifice ל-Victim: חדירתו של השיח הוויקטימולוגי לשיח הציבורי
ג. ישראל כקהילת קורבן

פרק שני: Victim ו-Sacrifice כמצבי הוויה ותודעה משתנים

א. מעבר מ-Sacrifice ל Victim
ב. מעבר מ-Victim ל Sacrifice
ג. Victim ו-Sacrifice כמצבי תודעה תלויי תרבות והֶ קשר: העובדים הזרים כמקרה מבחן

פרק שלישי השיח הקורבני כשיח מכונן זהות קבוצתית: ארבעה מקרי מבחן

א. קורבנות הלינה המשותפת: השיח הקורבני בתנועה הקיבוצית
ב. קורבנות ההגמוניה האשכנזית-ציונית: השיח הקורבני המזרחי
ג. קורבנות "המכה ה-81": קורבנות שארית הפלֵטה
ד. קורבנות הנכבה: השיח הקורבני הפלסטיני כמקרה מבחן לשיח ויקטימופייזי

פרק רביעי "קורבנות כל העולם התאחדו": השיח הקורבני בהקשר עולמי

א. השיח הקורבני כרכיב בשיח הפוסט-מודרני
ב. תרבות הפצע ותרבות התלונה בשיח הקורבני האמריקאי
ג. כמיהת המקרבן למעמד הקורבן: השיח הקורבני בחברה הגרמנית 

פרק חמישי מאפיינים וסוגיות מפתח בשיח הקורבני

א. "סוד הקסם הקורבני": הכמיהה להשתייך למועדון יוקרתי
ב. "מתי כבר לסבתא יהיה מספר על היד?" המאבק על הלגיטימציה הקורבנית
ג. פיתוח מיתוסים מכונני זהות קורבנית
ד. לקסיקון השפה הקורבנית
ה. השיח הקורבני מנקודת מבט דורית 
ו. מטוטלת הדמוניזציה הטוטלית
ז. "הקורבנות של הקורבנות" 
ח. קהילת קורבן מדומיינת 
ט. האם אפשרי לכונן ברית של קורבנות? 
י. "הקורבנוּת משחררת": הערכים המוספים של אימוץ תודעה קורבנית 

פרק שישי משיח קורבני לשיח ריבוני 

א. הגות ריבונית
ב. פסיכולוגיה ריבונית 
ג. היסטוריוגרפיה ריבונית 
ד. ספרות ריבונית 
ה. פדגוגיה ריבונית 
ו. פוליטיקה ריבונית 
ז. זהות ריבונית 

סיכום 

נספח: "הזעקה – לא עוד", קלריס חרבון