שוק העבודה הישראלי במשבר הקורונה – מה באמת קרה?

נגיף הקורונה - התמודדות עם המשבר העולמי

משבר הקורונה התאפיין בדינמיות גבוהה ולכן גם במידה רבה של חוסר וודאות. על רקע זה התחזקה הנטייה לייחס חשיבות עודפת לתופעות נקודתיות שלא בהכרח שיקפו את המצב בכלל המשק ולהסתמך על תופעות שתועדו במדינות אחרות, גם כאשר המצב בישראל לא היה דומה. במסמך זה אנו בוחנים שש השערות עיקריות שהועלו בכל הנוגע לשוק העבודה הישראלי בתקופת משבר הקורונה ומוצאים סימוכין רק לשתיים מהן. הממצאים מספקים תמונה חדשה לגבי השינויים שעבר שוק העבודה בתקופה זו, והם מחדדים את הצורך בזהירות יתרה בהיקש ממקרים ספורים ומממצאים ממדינות אחרות לגבי המקרה הישראלי. הממצאים גם מדגישים את הצורך בשיפור ניכר של זמינות נתונים איכותיים ועדכניים על שוק העבודה הישראלי לטובת עיצוב מדיניות מושכלת בזמן אמת.