מבצע

היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי?

מחקר מדיניות 84

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 104 עמ’
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

התביעה הכללית והייעוץ המשפטי לממשלה הם מן המוסדות הציבוריים החשובים ביותר לעיצובם של משטרים פוליטיים וחברות. הוויכוחים הקשים בישראל סביב פיצול מוסדי בין פרקליטות המדינה ליועץ המשפטי, ובכללם דיונים ציבוריים ותקשורתיים, הם רק קצה הקרחון של דילמות יסוד הקשורות לשלטון חוק, פוליטיקה, חברה ודמוקרטיה.

התביעה הכללית והייעוץ המשפטי לממשלה הם מן המוסדות הציבוריים החשובים ביותר לעיצובם של משטרים פוליטיים וחברות. הוויכוחים הקשים בישראל סביב פיצול מוסדי בין פרקליטות המדינה ליועץ המשפטי, ובכללם דיונים ציבוריים ותקשורתיים, הם רק קצה הקרחון של דילמות יסוד הקשורות לשלטון חוק, פוליטיקה, חברה ודמוקרטיה.

מהו הדפוס המקובל של יחסי הגומלין בין תובע כללי ליועץ משפטי? האם רצוי שהתביעה הכללית תהיה נתונה לפיקוח היועץ המשפטי? מהו המודל הרצוי בדמוקרטיות לתביעה כללית ולייעוץ משפטי? כיצד נוצרו והתעצבו בישראל יחסי הגומלין בין התביעה הכללית לייעוץ המשפטי? מהי הרפורמה הרצויה בישראל כאשר מביאים בחשבון את מצבה הפוליטי והחברתי? הספר מבוסס על מחקר השוואתי מקיף ובוחן עשרות משטרים פוליטיים כדי ללמוד מניסיונם על הרצוי והמצוי בישראל. הוא מציע מצע נרחב לדיונים בפיצול מוסדי בין תביעה לייעוץ משפטי ושורה של רפורמות באחד מן המוסדות הציבוריים החשובים ביותר בישראל.

חוקר מדע המדינה והמשפטן גד ברזילי הוא פרופסור מן המניין למדע המדינה, משפטים ולימודים בין-לאומיים וראש קתדרת פרוזן באוניברסיטת וושינגטון; לשעבר ראש התכנית למשפט, חברה ופוליטיקה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב.

שלמי תודה

תקציר

מבוא: הצגת הבעיה

פרק ראשון מחקר השוואתי

פרק שני הייעוץ המשפטי בישראל - חולשה או עוצמה?

פרק שלישי הגיון הפיצול המוסד
1. עומס עבודה אדיר וחוסר יעילות במצב הקיים
2. חלוקת תפקידים עמומה בתחום המשפט הפלילי
3. ניגוד עניינים
4. היעדר בקיאות מספקת ברזי המשפט הפלילי
5. מעמדו המוחלש של פרקליט המדינה
6. פוליטיזציה של קבלת החלטות בתחום הפלילי
7. ריכוז עוצמה

פרק רביעי חשיבותם הדמוקרטית של הייעוץ המשפטי והתביעה הכללית

פרק חמישי במה מותנה הכוח של הייעוץ המשפטי ושל התביעה הכללית?

פרק שישי הצעה לרפורמות
1. פיצול מוסדי
2. מינוי התובע הכללי
3. מינוי היועץ המשפטי
4. תנאי הפסקת כהונה
5. דיווחיות
6. השתתפות בישיבות ממשלה
7. אופי עבודתם של היועץ המשפטי והתובע הכללי
8. ביצוע הפיצול המוסדי

רב-שיח האם פיצול הסמכויות יחזק את מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה או יחליש אותו?

English Abstract