בין תורה לפרנסה: מעבר של גברים חרדים מ"כוללים" לשוק העבודה

דו"ח מחקר

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 75 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת

בעולם החרדי היציאה מעולם הישיבות הגדולות וה"כוללים" והמעבר לעולם התעסוקה הם שלב מורכב מבחינה תרבותית וחברתית. מחקר זה מפנה את תשומת הלב להבדלים בין גברים שגדלו במשקי בית חרדיים העושים את המעבר הזה בשלבים שונים בחייהם. המחקר מצביע על פערים ניכרים בהקשר של השתלבות בהשכלה גבוהה ובתעסוקה בין שלוש קבוצות עיקריות שנבדקו.