תרבות דמוקרטית, כרך 9

הדמוקרטיה בישראל מתחבטת עם הווה סוער של קהילת מהגרים הטרוגנית החווה תקומה ציונית, רווית חרדות קיומיות. היא מנתבת את עצמה במהוסס בתוך המתח שבין שתי ציביליזציות מתחרות, רבות עצמה: היהודית, והליברלית מערבית. כל אחת משתי הציביליזציות מכוננת מערכות ייחודיות של ערכים, נורמות, מוסדות וסמכויות והן מקיימות יחסים דיאלקטיים מורכבים ביניהן. בצילן של שתי מערכות מורכבות אלה מתגבשת הדמוקרטיה הישראלית.

הדמוקרטיה בישראל היא שתיל רך. עומק שורשיה והיקף נופה בתרבות המקומית אינם ברורים. הפנמתה מושפעת מההיסטוריה של העם היהודי, המתאפיינת בהיעדר ריבונות ותרבות שלטונית ובזכרון קולקטיבי של מיעוט החושד באחר ונחשד ונרדף על ידו. היא מתחבטת עם הווה סוער של קהילת מהגרים הטרוגנית החווה תקומה ציונית, רווית חרדות קיומיות. היא מנתבת את עצמה במהוסס בתוך המתח שבין שתי ציביליזציות מתחרות, רבות עצמה: היהודית, והליברלית מערבית. כל אחת משתי הציביליזציות מכוננת מערכות ייחודיות של ערכים, נורמות, מוסדות וסמכויות והן מקיימות יחסים דיאלקטיים מורכבים ביניהן. בצילן של שתי מערכות מורכבות אלה מתגבשת הדמוקרטיה הישראלית.

 מציאות זו מעוררת צורך קיומי בבירור ובליבון שאלות הנוגעות למרקם החיים הדמוקרטי במדינת ישראל. לשם כך החלטנו לייסד את הפרסום תרבות דמוקרטית כבמה למחקרים ומסות שיוקדשו לדיון בתרבות הדמוקרטית בכלל, ובשאלות הקשורות לדמוקרטיה הישראלית בפרט. עניין מיוחד לנו ביחסי הזיקה שבין הדמוקרטיה לבין היהדות והציונות. אנו מאמינים כי עיון ביחסים אלה עשוי לשפר הבנתנו את עצמנו ואת עתידנו ויש בו תרומה של ממש לחברה הישראלית.

הפרסום תרבות דמוקרטית הוא מסגרת בינתחומית ורב-תחומית הפתוחה לכל הדיסציפלינות של מדעי הרוח, החברה, המשפטים והיהדות.

הפשיזם כ"קהילה פוליטית של חוויה": מתווה לפנומנולוגיה פוליטית בעקבות וולטר בנימין
דוד אוחנה

"יחסי הציבור של המוות" - עימותי זיכרון באתר ההנצחה הלאומי: 'מוזיאון הר-איתן'
זאב דרורי ואודי לבל

דמוקרטיה יהודית לעומת יהדות דמוקרטית במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק
משה הלינגר

דגמי יסוד במחשבה פוליטית יהודית בימי-הביניים
מנחם לורברבוים

שני דגמים של חופש אקדמי: המקרה הישראלי
יצחק (יאני) נבו
 
על פרשת דרכי כבוד: ישראל בין מגמות הדרת-כבוד (honor), כבוד סגולי (dignity), הילת כבוד (glory) וכבוד מחיה (respect)
אורית קמיר

English Abstracts