מבצע

ספר הפרשנות של חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

חוק־יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, שנחקק בשנת 2018, הוא דבר החקיקה החוקתית החשוב ביותר שיצא מתחת ידיה של הסמכות המכוננת בישראל, היא הכנסת, בשני העשורים האחרונים. חוק היסוד שואף לעגן היבטים מסוימים בזהותה החוקתית הלאומית של מדינת ישראל. ואולם החשש שעמד, ועומד, ברקע חקיקתו הוא שכינון חוקתי חלקי של נורמות זהות לאומיות של המדינה, בלי כינון משלים של נורמות החזון כולן, יקצין את המתח בין היותה של ישראל מדינה יהודית לבין היותה מדינה דמוקרטית. ואכן, החשש הזה התממש: חוק־יסוד: הלאום נחקק מתוך מחלוקת עזה, ולא בהסכמה חברתית שאמורה לאפיין כינון נורמות יסוד, ורבים סבורים שהוא נושא עימו פגיעה קשה בקבוצות חברתיות גדולות וחשובות, ראשונה שבהן היא קבוצת המיעוט הלאומי של הערבים אזרחי ישראל.

ספר הפרשנות של חוק-יסוד: הלאום המונח לפניכם מציע גישות פרשניות אחדות לסעיפי החוק. את פרקי הספר חיברו בכירות ובכירי החוקרים מתחום המשפט הציבורי בישראל, שקיבלו על עצמם משימה מורכבת – לקרוא את חוק היסוד כחלק ממארג החוקים והעקרונות המשפטיים המרכיבים את מערכת המשפט הישראלית.