פנטום בפוליטיקה

ישראל ומשאל העם

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 223 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 79 ₪

המחברים מציעים ללמוד מניסיונן של מדינות שקיימו משאלי עם בעבר ובהווה ולבחון את השימוש בהם ממבט השוואתי. בצד המבט ההשוואתי נדונה מידת התאמתו של כלי הכרעה זה לפוליטיקה ולחברה בישראל.

סוגיות אלה נבחנות לאורן של דיסציפלינות שונות, ובהן מדע המדינה, סוציולוגיה, פילוסופיה ומשפטים.

האם גורל מדינה יכול להקבע במשאל עם? אם העם יכול לנהל, מדוע ממנים לו מנהל? האם בידי הציבור די מידע לקבלת החלטות? עוד הרבה שאלות וגם כמה תשובות בפרסום החדש "פנטום בפוליטיקה".

הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית.

הקריאה לעריכת משאל עם נסמכת על ההנחה שפתרונן של סוגיות עקרוניות השנויות במחלוקת איננו אפשרי במערכת הפוליטית הקיימת ושנכון להפקיע ממנה את ההכרעה בעניין ולהעבירה ישירות לרפורמה בשיטת הבחירות ולקיום בחירות מקדימות - פריימריז - במפלגות.
האם משאל עם אכן מתאים למערכת הפוליטית הישראלית? הייתכן שבאימוץ משאל עם ככלי הכרעה טמונות סכנות? האם יש סתירות בין אימוץ כלי הכרעה זה, המזוהה עם דמוקרטיה ישירה, ובין הדמוקרטיה הישראלית?

במאמרים שבקובץ פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם המחברים מציעים ללמוד מניסיונן של מדינות שקיימו משאלי עם בעבר ובהווה ולבחון את השימוש בהם ממבט השוואתי. בצד המבט ההשוואתי נדונה מידת התאמתו של כלי הכרעה זה לפוליטיקה ולחברה בישראל. סוגיות אלה נבחנות לאורן של דיסציפלינות שונות, ובהן מדע המדינה, סוציולוגיה, פילוסופיה ומשפטים.

ד"ר דנה אריאלי הורביץ היא ראש היחידה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב.

שאלות ותשובות נוספות בנושא משאלי עם ניתן למצוא בספר: "משאלי עם בישראל" מאת ד"ר אריאלי הורביץ בהוצאה משותפת של המכון והוצאת הקיבוץ המאוחד.

הקדמה
דנה אריאלי הורוביץ', התנהגות פוליטית חדשה: דמוקרטיה ישירה ומשאלי עם בישראל

שער ראשון: משאלי עם בהיבט השוואתי

משה ברנט, הדמוקרטיה האתונאית והפוליטיקה של הקונצנזוס
גארי ססמאן, כשהדמוס מעצב את הפוליס: שימוש במשאלי עם להסדרת ענייני ריבונות
מדס קוורטרופ, שיעורים בצרפתית: משאל העם הישראלי במבט השוואתי

שער שני: משאלי עם בישראל - מלמעלה למטה, מימין לשמאל

דנה אריאלי הורוביץ, פנטום בפוליטיקה: ממשאל חברי ההסתדרות למשאל מיתפקדי הליכוד

תמר הרמן ואפרים יער,'קול העם': עמדות הציבור בשאלת משאל העם ומשמעותן למצבה של הדמוקרטיה הישראלית

אשר כהן וג'ונתן ריינהולד, דמוקרטיה ישירה בסבך הדמוקרטיה השסועה: האומנם משאל עם ימנע קרע בעם?

אמל ג'מאל, דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה אתנית וגבולות ההשפעה: משאל עם ועמדת הפלסטינים בישראל

גד ברזילי, פרלמנטריזם בדעיכה: משאלי עם בפרספקטיבות של חוקתיות ופוליטיקה

שמעון שטרית, היבטים משפטיים של תהליך שלום ואישור הסכמי שלום

רשימת המשתתפים