נשים בצה"ל

  • שנה:
  • מחיר: 60 ₪

בנובמבר 2000, התכנסו בירושלים כמה עשרות אזרחים וקצינים בכירים, למפגש הראשון במסגרת פרויקט צבא-חברה המשותף לצה"ל ולמכון הישראלי לדמוקרטיה. כרך זה כולל מאמר תמציתי על הנושא הראשון נשים בצה"ל בצד דברי המשתתפים.

בחודש נובמבר 2000, התכנסו בירושלים כמה עשרות אזרחים וקצינים בכירים, למפגש הראשון במסגרת פרויקט צבא-חברה המשותף לצה"ל ולמכון הישראלי לדמוקרטיה. מטרת הפרויקט היא ללבן ביחד סוגיות מרכזיות, להשמיע מגוון דעות ולהצביע על כיווני פעולה אפשריים. כרך זה כולל מאמר תמציתי על הנושא הראשון נשים בצה"ל בצד דברי המשתתפים.

"סגירת מקצועות בפני נשים בשל שיקולים תכנוניים אינה מביאה לרווח הצפוי ובסופו של דבר, התוצאה היא הפסד, הפסד לצבא ולחברה.סגירת המקצוע פוגעת בחיילת, משפילה אותה, מעמידה אותה במצב נחות לעומת חייל " .בפסק הדין שלי בעניין אליס מילר אמרתי שצריך לחסל את התופעה המשפילה הזאת. נהגו לומר 'הטובים לטיס, הטובות לטייסים'. מה שאנחנו צריכים זה 'הטובים לטיס והטובות לטיס', כמידת התאמתן."
דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון

"להישגים שהושגו עד היום שילוב נשים במקצועות הדרכה ביחידות השדה, דבר שהחל לפני מספר שנים, הבג"ץ של אליס מילר משנת 1993, והתיקון לחוק שירות הביטחון מינואר 2000, שפותח את תפקידי יחידות השדה והיחידות הקרביות לפני נשים להישגים אלה יתוסף גם קידום מעמדן של הנשים בצה"ל תוך מימוש הערך של שוויון הזדמנויות אמיתי."
רב-אלוף שאול מופז, ראש המטה הכללי

"כקצינת ח"ן ראשית אני אומרת לכם שהנשים אינן נדרשות בהכרח להגנת-יתר. התייחסות אל האישה כאל משהו חלש ועדין, שצריך הגנה מיוחדת בעטיפה של נייר צלופן, באמת אינה תואמת את רוח התקופה, את חוסנן, וגם לא את יכולתן של הנשים."
תת-אלוף סוזי יוגב, קצינת ח"ן ראשית

"תהא זו שגיאה גדולה להכניס נשים ליחידות הלוחמות.הפתרון ההולם הוא שירות בעל ערך. אני הייתי מקטין בצורה משמעותית את מספר הפקידות בצבא ומאזן את מספר הפקידות והפקידים. אין שום סיבה שגברים לא יהיו פקידים ונשים לא תעסוקנה בהאזנה, במודיעין, במחקר."
אלוף יעקב עמידרור, מפקד המכללות

"אם תכלית הדיון הזה היא לטפל מו השורש בשאלת הנשים בצבא, שאלת המפתח היא האם אנחנו מסוגלים לדמיין לעצמנו צבא שבראשו עומדת רמטכ"לית."
ד"ר הנרייט דהאן-כלב, אוניברסיטת בן-גוריון

קיים גם באנגלית

תגיות:
נשים, 
צה"ל