להורדה

יהודים ישראלים - דיוקן

אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2000

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | קיים גם באנגלית | ניתן לרכישה בקרן אבי חי
  • מספר עמודים: 231 עמ’
  • מרכז: מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות

**02-621-5300 ספר זה ניתן לרכוש בקרן אביחי בלבד**

1. הקדמה
1.1 פתח דבר
1.2 תמצית

2. דיוקן יהודי-ישראלי: ההגדרה העצמית הדתית של יהודי ישראל
2.1 זהות דתית
2.2 שמירת מסורת
2.3 סולם הזהות הדתית

3. דיוקן יהודי-ישראלי: אורחות חיים
3.1 כללי
3.2 שבת

4. דיוקן יהודי-ישראלי: אמונות, ערכים וזהות
4.1 אמונות
4.2 ערכים כלליים
4.3 ערכים יהודיים
4.4 זהות והזדהות יהודית

5. דיוקן יהודי-ישראלי: דת, מדינה והחיים הציבוריים
6. דיוקן יהודי-ישראלי: יחסים בין-קבוצתיים
7. דיוקן יהודי-ישראלי: בין דתי לעדתי
8. דיוקן יהודי-ישראלי: זהות יהודית ותהליכים בין-דוריים
9. דיוקן יהודי-ישראלי: שמירת מסורת אצל הלא-דתיים
10. דיוקן יהודי-ישראלי: העולים מחבר-העמים
11. דיוקן יהודי-ישראלי: שינויים לאורך זמן