מבצע

מֵעברי ישן ליהודי חדש

רנסנס היהדות בחברה הישראלית

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 208 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 65 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

ספר זה הוא ניסיון ראשון מסוגו למפות את מגוון ההיבטים של תופעה מיוחדת זו ולתאר את התפתחותה השיטתית וההדרגתית.

זה כשני עשורים בולטת בישראל התופעה של עיסוק מחודש ואינטנסיבי ביהדות: בתי מדרש וקבוצות לימוד; קהילות תפילה חילוניות; טקסי חתונה יהודיים אלטרנטיביים; תכניות רדיו וטלוויזיה מיוחדות ליהדות; טורים עיתונאיים המוקדשים לפרשת השבוע; זמרים המלחינים ומבצעים פיוטים עתיקים; לימודי חסידות וקבלה; ועוד ועוד.

הספר שלפנינו הוא ניסיון ראשון מסוגו למפות את מגוון ההיבטים של תופעה מיוחדת זו ולתאר את התפתחותה השיטתית וההדרגתית. יאיר שלג בדק את ביטוייה של התופעה במערכת החינוך ובצה"ל ואת פניה הייחודיים בקרב עולי ברית המועצות לשעבר ובקרב הציבור המזרחי הישראלי הוותיק, וכן בתקשורת ובמוזיקה הפופולרית. הוא שוחח עם פעילי ארגונים חברתיים וחקר כיצד הרפואה האלטרנטיבית, טכניקות טיפוליות ואפילו העוסקים באקולוגיה קשורים להתפשטות התופעה בחברה הישראלית. בסיכום הספר הוא עומד על שני רכיבים חשובים שלה: מן הצד האחד, הקושי להתחרות בכוח המשיכה של תרבות ההמונים הצרכנית לעומת סכנת הגלישה לפונדמנטליזם; ומן הצד האחר, ההשלכות הרחבות שיש לתופעה, ובראשן יצירת יהדות ישראלית שלעיצובה שותפים חילונים ודתיים גם יחד.

תקציר
מבוא
תודות

שער ראשון: המסלול התרבותי - מבקשי יהדות

פרק 1: הגרעין: תחומי ההתחדשות היהודית
פרק 2: התרחבות ממסדית
פרק 3: התרחבות מגזרית
פרק 4: התרחבות לעבר תרבות ההמונים
פרק 5: התרחבות לעבר תחומי חיים נוספים
פרק 6: רנסנס התרבות היהודית של הציונות הדתית
פרק 7: הרקע לרנסנס התרבות היהודית

שער שני: המסלול הרוחני - מבקשי אלוהים

מבוא
פרק 8: המסלול הרוחני: שלושה נתיבים
פרק 9: התרחבות המסלול הרוחני
פרק 10: המסלול הרוחני: אפיון הקהל, רקע ועיתוי

שער שלישי: מבט כולל - עבר, הווה, עתיד

פרק 11: רנסנס היהדות: קשיים ומכשולים
פרק 12: רנסנס היהדות: משמעות חברתית ותרבותית

אפילוג: מה קרה לאופציה המסורתית?

רשימת המקורות
מפתח
אישים

English Abstract