חרדים מ"שלטון העם": ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 122 עמ’
  • מרכז: התוכנית לחרדים בישראל
  • מחיר: 64 ₪

מה יש לחרדים נגד הדמוקרטיה? לרבים מהם אין בעיה אתה והם שמחים לחיות בה וליהנות מיתרונותיה. ואולם כמה מדובריהם טוענים טענות חריפות נגד המשטר הדמוקרטי בכלל ונגד הדמוקרטיה הישראלית בפרט. איום מפחיד? סכנה לדמוקרטיה? לא בהכרח. טענותיהם הן יותר אתגר אינטלקטואלי מאיום פוליטי ממשי.

מה יש לחרדים נגד הדמוקרטיה? לרבים מהם אין בעיה אתה והם שמחים לחיות בה וליהנות מיתרונותיה. ואולם כמה מדובריהם טוענים טענות חריפות נגד המשטר הדמוקרטי בכלל ונגד הדמוקרטיה הישראלית בפרט.

לדעתם, אין לגיטימיות למשטר שאינו על פי התורה, שכן בעם ישראל הקב"ה הוא הריבון, לא העם. על פי העמדה החרדית, ערכי היסוד של הדמוקרטיה, שהם למעשה ערכי היסוד של התרבות המערבית בכללה, פסולים בעיני היהדות, ויותר מכולם פסול ערך החירות. האדם, ובפרט ההמון, אינם ראויים לדעתם לאמון, והם קוראים להפקיד את ההכרעה בידי גדולי התורה. אך מעבר לכל הקביעות העקרוניות האלה מרבים החרדים לתקוף את מי שמסומנים בעיניהם כנציגיה החיים של הדמוקרטיה — מערכת המשפט ואכיפת החוק, ובפרט בית המשפט העליון, התקשורת והשמאל החילוני. בעיתונות החרדית עולה תדיר הטענה שהדמוקרטיה הישראלית איננה אלא מכשיר בידי כוחות אלה; כלומר שעקרונות הדמוקרטיה נעשים פלסתר בידיהם והם מטים אותם לרצונם וכרצונם.

איום מפחיד? סכנה לדמוקרטיה? לא בהכרח. באחדות מן הטענות יש טעם ועניין והן יכולות לסייע לבדק הבית ולקדם את המאמץ לשיפור מערכות השלטון בישראל. האחרות רטוריות בעיקרן, וגם החרדים עצמם מקבלים אותן בעירבון מוגבל. בין כך ובין כך, החרדים אינם מציעים חלופה של ממש למשטר הקיים, וטענותיהם הן יותר אתגר אינטלקטואלי מאיום פוליטי ממשי.

תקציר

מבוא

ביקורת של מי? — על המקורות החרדיים ואופני קריאתם

קווים לביקורת הדמוקרטיה בזרם השמרני בתרבות המערבית המודרנית

מגמות אנטי–דמוקרטיות בנצרות ובאסלאם

ביקורת כיצד? — צורות השיח האנטי–דמוקרטי בתרבות החרדית

טענות נגד הלגיטימיות של משטר יהודי חילוני

טענות נגד ערכי יסוד חוקתיים של הדמוקרטיה: החירות והשוויון

טענות נגד עקרון ריבונות העם

טענות נגד חוקי המדינה וסדריה

טענות נגד מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק

טענות נגד בית המשפט העליון

טענות נגד התקשורת הישראלית

טענות נגד השמאל הישראלי הבא בשם ערכי הדמוקרטיה

שני קולות חרדיים–אמריקניים

סיכום ופרספקטיבה: על כוחה ועל חולשותיה של ביקורת הדמוקרטיה החרדית

Abstrac