מבצע

הקרב של המאה ה-21

דמוקרטיה נלחמת בטרור

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 513 עמ’
  • מרכז: המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה
  • מחיר: 85 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

המכון הישראלי לדמוקרטיה ניהל בשנים האחרונות מחקר על התמודדות המדינות הדמוקרטיות עם תופעת הטרור ועל הדרכים החדשות הנדרשות כדי לאזן בין הצורך להילחם בטרור ובין הרצון להמשיך לקיים את אורח החיים הדמוקרטי. ספר זה מביא את מסקנות המחקר.

תחושת שליחות דתית עמוקה ונכונות להתאבד מלוות בשנים האחרונות את הטרור, שהפך לתופעה נפוצה יותר מאי פעם בהיסטוריה. ארגוני טרור וגם יחידים יכולים היום לחדור ללב לבן של מערכות כלכליות וביטחוניות חשובות בכל מדינה בעולם, להשיג מידע רגיש ולגרום להרס אדיר ממדים.

העולם ניצב לפני דילמות מוסריות ואתיות במלחמה בטרור, שכן מלחמה זו, מעצם טבעה, גוררת פגיעה בזכויות אדם. לא רק כוחם של הטרוריסטים התעצם; גדל גם כוחה של המדינה לפגוע בזכויות הפרט בעת מלחמתה בטרור.
   
היכן עובר הגבול בין צורכי הביטחון הלגיטימיים ובין הפגיעה בזכויות הפרט? האם הכלים החוקיים והמשפטיים שיש בידי הדמוקרטיה נותנים מענה מספיק לאיומי הטרור המתפתח, ואם לא - כיצד אפשר לפתחם בלא שיפגעו יתר על המידה בזכויות הפרט?

המכון הישראלי לדמוקרטיה ניהל בשנים האחרונות מחקר על התמודדות המדינות הדמוקרטיות עם תופעת הטרור ועל הדרכים החדשות הנדרשות כדי לאזן בין הצורך להילחם בטרור ובין הרצון להמשיך לקיים את אורח החיים הדמוקרטי. פורום שהורכב מבכירי המומחים בתחומי המשפט, הביטחון והחברה התכנס בשנים 2005-2004 לסדרת פגישות. הפורום העמיק בסוגיות כגון הסיכול הממוקד, המעצר המנהלי, ההתמודדות המשפטית עם תיקי טרור והתפיסה האסטרטגית הנוגעת לאיומי הטרור.

בספר זה נכללים הפרוטוקולים של הישיבות, מסקנות הדיונים, וכן שלושה  מאמרים פרי עטם של חברי הפורום. הקורא מוזמן להציץ אל מאחורי הקלעים הדיונים המתעמתים עם האתגר הגדול ביותר שמציבה המאה ה-21 לפני העולם הדמוקרטי - המלחמה בטרור.

רשימת המשתתפים

הקדמה

מושב ראשון

דמוקרטיות נלחמות בטרור
אפרים הלוי
דיון

מושב שני

התנגשות בתוך האסלאם
עמנואל סיון

דיון

מושב שלישי

החיתוך בין דמוקרטיה, מלחמה וטרור: שאלות משפטיות
נאוה בן אור

דילמות משפטיות: הפרקליטות בין הטרור
דודי זכריה

דיון

מושב רביעי

המאבק בטרור כלחימה: היבטים משפטיים
שי ניצן

דיון

מושב חמישי

דמוקרטיה נלחמת בטרור: היתוח דילמות הלכה למעשה
מנחם פינקלשטיין
דיון
על חקירות החיילים

מושב שישי

הגורמים לטרור והסיכונים הכרוכים בו: הערכת המודיעין
יוסי קופרווסר

דיון

מושב שביעי

עקרונות של לחימה צבאית בטרור
אסא כשר

דיון

מושב שמיני

התפיסה האסטרטגית של הלחימה בטרור
גיורא איילנד

דיון

סיכומים והמלצות

סיכול ממוקד של חשודים בפעילות טרור: הוצאות להורג או אמצעי לגיטימי להתגוננות?
דוד קרצ'מר

ישיבת סיכום ראשונה:
השינויים הנדרשים במשפט הבין-לאומי

ישיבת סיכום שניה:
השינוים הנדרשים במשפט הישראלי הפנימי

ישיבת סיכום שלישית:
השינוים הנדרשים במשפט הישראלי

השינוים הנדרשים במשפט הבין-לאומי ובמדיניות ישראל
דן מרידור וחיים פס

מלחמת המשפט בטרור
עירית קהאן

הערות סיכום
אפרים הלוי

مختصر آتاب
Summary