מבצע

מרמה והפרת אמונים

בחינה ביקורתית והמלצות לשיפור החקיקה

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 384 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 85 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

בשנים האחרונות הולכים ורבים הפרסומים על חשדות לשחיתות בקרב עובדי ציבור, אך למערכת המשפט ולמערכת אכיפת החוק אין מדיניות ברורה נגד שחיתות שלטונית. במקרים רבים אנו עדים למחלוקות המתעוררות בין בתי המשפט ובין הפרקליטות, ואף בקרב ציבור השופטים עצמו. 

בשנים האחרונות הולכים ורבים הפרסומים על חשדות לשחיתות בקרב עובדי ציבור, אך למערכת המשפט ולמערכת אכיפת החוק אין מדיניות ברורה נגד שחיתות שלטונית. במקרים רבים אנו עדים למחלוקות המתעוררות בין בתי המשפט ובין הפרקליטות, ואף בקרב ציבור השופטים עצמו. נשאלות שאלות כמו מהי שחיתות שלטונית; אילו מעשים ראויים לתיוג כמושחתים; וכיצד יש לפרש את החוקים שנועדו לתת בידי החברה כלים למאבק בשחיתות.

במרכז אחת המחלוקות המשפטיות והמעשיות החשובות בעניין המאבק הפלילי בשחיתות עומדת העברה הפלילית של מרמה והפרת אמונים, סעיף 248 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. זו העברה שעומדת במרכז פרקיו של ספר זה, המתמקד בחיפוש הדרך היעילה והצודקת ביותר לשימוש במשפט הפלילי לטובת המאבק במקרים של הפרת אמונים של אישי ציבור. ההלכה התקפה היום במשפט הישראלי נקבעה בפסק הדין בעניינו של שמעון שבס, אבל גם לאחר שניתן בעניינו פסק דין בדיון נוסף היא עודנה עמומה.

הנחת היסוד העומדת בבסיסו של ספר זה היא שעברת הפרת אמונים מפורטת, המנוסחת במונחים בהירים, תצמצם את מרווח הפרשנות והאי-ודאות ותייעל בכך את המאבק המשפטי בשחיתות השלטונית בישראל. בהצעת החקיקה המופיעה כאן נכללות קטגוריות אחדות של התנהגות, שכל אחת מהן היא בבחינת הפרת אמונים כאשר היא נעשית בידי עובד ציבור בקשר למילוי תפקידו: פעולה שלטונית בניגוד עניינים, קבלת טובת הנאה אסורה, מרמה ציבורית, שימוש פסול במידע שלטוני ופעולה בניגוד לאינטרס הציבורי. החוק המוצע כאן כולל גם חלופות למצבים המוגדרים 'הפרת אמונים חמורה', וכן הגנות שמטרתן לאזן את החלופות בהצעת החוק ולהעמידן בהיקף הראוי.

תקציר 
 
מבוא

פרק ראשון: עברת מרמה והפרת אמונים בישראל הלכה למעשה
א. הערך המוגן
ב. היסוד העובדתי
ג. היסוד הנפשי

פרק שני: משפט משווה
א. אנגליה
ב. הונג קונג
ג. אוסטרליה
ד. ארצות הברית: המשפט הפדרלי 
ה. ארצות הברית: המשפט המדינתי
ו. קנדה
ז. מדינות נוספות
ח. הערת סיכום

פרק שלישי: ניתוח ביקורתי של ההלכה הפסוקה
א. מבוא
ב. ההלכה שנקבעה בע"פ שבס
ג. ההלכה שנקבעה בדנ"פ שבס
ד. הערכים המוגנים: דיון ביקורתי
ה. היסוד העובדתי: דיון ביקורתי
ו. היסוד הנפשי: דיון ביקורתי
ז. סיכום

פרק רביעי: המקרה של שמעון שבס
א. מבוא
ב. רקע 
ג. פרשת שטרן
ד. פרשת האחים שולדנפריי 
ה. סיכום

פרק חמישי: מסע בעקבות נורמה אבודה
א. הקדמה
ב. התפיסה הנורמטיבית המוצהרת בפסיקת בית המשפט העליון
ג. פרשת גרוסמן
ד. בין גרוסמן לשבס
ה. סיכום ביניים
ו. פרשת שבס
ז. סיכום

פרק שישי: הפרת אמונים: סיכום והמלצות
א. כללי
ב. סיכום קצר למשפט המשווה 
ג. האם לישראל מתאימה עברת סל או עברה מפורטת? 
ד. הערך המוגן של העברה
ה. מקרים טיפוסיים של הפרות אמונים
ו. היסוד הנפשי 
ז. הסברים לכל החלופות וההגנות

נספח: הצעת החקיקה במלואה

English Abstract