המשטרה והתקשורת ומה שביניהן

פורום משטרה-חברה: הכינוס השני

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 87 עמ’
  • מחיר: 30 ₪

במפגש זה נדונה מערכת היחסים האמביוולנטית בין שתי ישויות מרכזיות בדמוקרטיה – המשטרה והתקשורת. בין השאר עלו לדיון הבעיות במערכת היחסים בין השתיים, וכן הוסכם כי האינטרסים של שתי הישויות אינם 'מנוגדים', אלא הם אינטרסים 'שונים'.

ביום שני, ז' בשבט תשס"ה, 17 בינואר 2005, נערך הכינוס השני של פורום משטרה-חברה בראשות רב-ניצב משה קראדי מפכ"ל המשטרה. עיקר הדיון נסב סביב השאלה כיצד על המשטרה להתמודד עם התקשורת בעידן המודרני.

אמצעי התקשורת ההמוניים בעידן המודרני הם הזירה המרכזית לעיצוב דעת הקהל. מטבע הדברים מושא מרכזי של הסיקור התקשורתי מתמקד במערכות השלטון - מעשיהן, פעולותיהן, המימון לפעילותן והכוח המונח בידן. התקשורת אמורה לבטא את ההתרחשויות בחברה, לשמש כלב שמירה, לגלות שחיתויות ולהפוך את תהליכי השלטון לשקופים יותר.

הסביבה התקשורתית הישראלית השתנתה בשנים האחרונות - התקשורת נוקשה יותר, תחרותית יותר ומסחרית יותר. אין זו תקשורת מגויסת הרואה בקידום האינטרס הלאומי ערך עליון, אלא תקשורת אשר נבנית על מביקורת קשוחה. עקב ריבוי האירועים הביטחוניים ובעיות הסדר הציבורי שישראל נתונה בהם, ביקורת על התנהלותה של המשטרה הישראלית ועל טיפולה באירועים הביטחוניים הם עניין שבשגרה בכלי התקשורת.
 
במפגש זה של פורום משטרה-חברה נדונה מערכת היחסים האמביוולנטית בין שתי ישויות מרכזיות בדמוקרטיה - המשטרה והתקשורת. בין השאר עלו לדיון הבעיות במערכת היחסים בין השתיים, וכן הוסכם כי האינטרסים של שתי הישויות אינם 'מנוגדים', אלא הם אינטרסים 'שונים'.

כמו כן המפגש סיכם את ציפיותיה של המשטרה בישראל מהתקשורת והעלה מסקנות אופרטיביות אשר יסייעו למשטרה להתמודד עם תקשורת ההמונים בעידן המודרני במציאות הישראלית המורכבת.

חלק ראשון: המשטרה והתקשורת, מאת גדעון פישמן ודוד מימון

מבוא
תקשורת ומשטרה בדמוקרטיות המערביות
המשטרה כנושא תקשורתי
יחסי המשטרה והתקשורת: שינויים מבניים לאורך השנים
המשטרה כנושא תקשורתי
יחסי המשטרה והתקשורת: שינויים מבניים לאורך השנים
ציפיות המשטרה הישראלית מהתקשורת
אילו תובנות צריכה המשטרה לאמץ?
ניהול התדמית המשטרתית בתקשורת
גיוון תקשורתי
התמודדות המשטרה במערכה התקשורתית: מסקנות אופרטיביות
מקורות


חלק שני: רב שיח שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה ב-17.1.2005

רשימת משתתפים
דברי פתיחה
קבוצת דיון א: משטרה, תקשורת ואינטרסים אחרים
קבוצת דיון ב: המשטרה כיצרן וכצרכן של תקשורת
קבוצת דיון ג: מציאו מול מציאות תקשורתית
סיכום