הבחירות בישראל 2003

מאפיינים ייחודיים של בחירות 2003 הנדונים בספר הם הפסילה של רשימות ומועמדים ערבים על ידי ועדת הבחירות המרכזית והפיכת החלטות אלה על ידי בית המשפט העליון; אחוז ההצבעה הנמוך ביותר בבחירות לכנסת בישראל; התרסקות השמאל וההצלחה המסחררת של מפלגת המרכז 'שינוי'; עליית כוחה של מפלגת הליכוד בכנסת ובפוליטיקה הישראלית.

הבחירות לכנסת שנערכו ב-28 בינואר 2003 החזירו לשלטון את אריאל שרון ואת הליכוד, לאחר שרק שנתיים לפני כן, הביס שרון את ברק בבחירות המיוחדות לראשות הממשלה. הבחירות התקיימו בעיצומה של האנתיפאדה השנייה, כאשר פיגועי הטרור ומספר הנפגעים בקרב האזרחים הגיעו לשיא חסר תקדים, ועל רקע של שפל כלכלי בעל השפעה ישירה על ישראלים רבים. המאמרים בספר הבחירות בישראל - 2003 מנתחים את דפוסי ההצבעה של הבוחרים ככלל, ושל קבוצות מיוחדות בקרבם. המאמרים מתייחסים לשסעים חברתיים ולזהות, לשיקולים של רווח והפסד במונחי הקואליציה שתקום ובמונחים כלכליים, ולנושאים אחרים שבמחלוקת. שלושה פרקים מתמקדים בהצבעת הציבור הדתי-לאומי, הערבים-פלסטינים והעולים החדשים מברית המועצות לשעבר.

בחירות 2003 סימנו את חזרתה של ישראל למשפחת האומות הפרלמנטריות לאחר שבין 1996 ל-2001. התנסנו בבחירות ישירות לראשות הממשלה. האימוץ והביטול של הבחירה הישירה לראשות הממשלה נדונים בספר בהרחבה, תוך סקירה של תוצאותיהם הפוליטיות בקרב ציבור הבוחרים, המערכת המפלגתית ומימון בחירות.

מאפיינם ייחודיים נוספים של בחירות 2003 הנדונים בספר הם הפסילה של רשימות ומועמדים ערבים על ידי ועדת הבחירות המרכזית והפיכת החלטות אלה על ידי בית המשפט העליון; אחוז ההצבעה הנמוך ביותר בבחירות לכנסת בישראל הן בקרב מצביעים יהודים והן בקרב מצביעים ערבים; התרסקות השמאל וההצלחה המסחררת של מפלגת המרכז 'שינוי'; עליית כוחה של מפלגת הליכוד בכנסת ובפוליטיקה הישראלית.

כותבי המאמרים המופיעים בספר הם חוקרי בחירות ומדעני חברה מובילים מישראל ומצפון אמריקה. המאמרים מתמקדים אמנם בבחירות 2003, אך הם מאירים שינויים בחברה ובפוליטיקה בישראל מעבר לבחירות. התפתחויות כמו רב-תרבותיות, הכוח הגדל של הרשות השופטת ושל התקשורת, הריבוד החברתי המשתנה ורפורמות פוליטיות, אינם ייחודיים לישראל אלא מאפיינים גם דמוקרטיות מערביות אחרות, והספר מביא גם התייחסות השוואתית זו.

כותבי המאמרים: ג'ון ה' אולדריץ', אינדרידי ה' אינדריסון, אשר אריאן, אנדרה בלה, קן גולדסטיין, צבי גיטלמן, מנחם הופנונג, גבריאל וימן, קרן וינשל-מרגל, ראובן חזן, אשר כהן, גל לוי, רנן לוין, נביל סאלח, נימר סולטאני, עמי פדהצור, עופר קניג, גדעון רהט, נדים רוחנא, מיכאל שלו, מיכל שמיר, תמיר שפר.

מבוא
מיכל שמיר ואשר אריאן

שער ראשון: המערכת המפלגתית - המשכיות או שינוי?

האומנם מפלגה דומיננטית במערכת מפלגתית מתרופפת?                           
אשר אריאן ומיכל שמיר

האימוץ והביטול של הבחירה הישירה לראשות הממשלה ותוצאותיהם הפוליטיות
עופר קניג, גדעון רהט וראובן חזן


שער שני: הפוליטיקה של מערכת הבחירות

מפלגות מדושנות-מועמדים חנוקים: מימונן של בחירות מקדימות במפלגות
מנחם הופנונג

מי מגן על הדמוקרטיה? מאבק האליטות לקראת הבחירות לכנסת השש עשרה
עמי פדהצור

פסילת רשימות ומועמים לכנסת- האם בחירות 2003 היו ייחודיות?
מיכל שמיר וקרן וינשל-מרגל

איזון שיטתי בסיקור מערכות בחירות: הסיקור התקשורתי של המפלגות והמועמדים בישראל 1996- 2003
תמיר שפר וגבריאל וימן

שער שלישי: התנהגות הבוחר-בחירה רציונלית ופרספקטיבה קבוצתית

שיקולי קואליציה והצבעה
ג'ון ה' אולדריץ', אנדרה בלה, אינדרידי ה' אינדרידסון ורנן לוין

המנצחים והמפסידים של 2003: אידיאולוגיה, מבנה חברתי ושינוי פוליטי
מיכאל שלו וגל לוי

הציונות הדתית והמפד"ל בבחירות 2003: שאיפה למפלגת מחנה לנוכח אתגרי הפילוג הדתי, העדתי והפוליטי
אשר כהן

לא משפיעים אך מצביעים: על הצבעת המיעוט הפלסטיני בבחירות לכנסת השש עשרה
נדים רוחאנא, נביל סאלח ונימר סולטאני

מ'רוסים' לישראלים?
קן גולדסטיין וצבי גיטלמן

מפתח